Grote ondernemingen moeten transparanter zijn over aanpak van sociale en milieurisico's

Dinsdag heeft de Europese Commissie juridische zaken met 22 stemmen voor en één stem tegen haar standpunt over de richtlijn duurzaamheidsverslaglegging (CSRD) vastgesteld. Als met de regeringen van de EU-lidstaten overeenstemming wordt bereikt, zal het wetsvoorstel ervoor zorgen dat bedrijven meer verantwoording afleggen over hun impact op mens en planeet, terwijl beleggers en het publiek toegang krijgen tot vergelijkbare, betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke informatie over duurzaamheid.

Duurzaamheidsnormen van de EU
De tekst verduidelijkt de verslagleggingsregels voor bedrijven door meer gedetailleerde verslagleggingsvoorschriften op te nemen in de vernieuwde richtlijn niet-financiële verslaglegging, in overeenstemming met de Europese Green Deal. De openbaar gemaakte informatie moet worden gecontroleerd en moet gemakkelijker toegankelijk, betrouwbaar en vergelijkbaar zijn, zo zijn de Europarlementariërs overeengekomen.

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) krijgt de taak om de verplichte EU-normen voor duurzaamheidsverslaglegging te ontwikkelen, die betrekking hebben op milieuaangelegenheden, sociale zaken, waaronder gendergelijkheid en diversiteit, en governance, waaronder anticorruptie en omkoping, en die de Commissie vervolgens via gedelegeerde handelingen zou vaststellen. Om dit te bereiken zou de financiering van EFRAG moeten worden verhoogd en zouden jaarlijks besprekingen met het Parlement moeten worden gehouden, waarbij de leden van het Europees Parlement worden aangespoord.

Toepassingsgebied, sectoren met hoog risico
De nieuwe CSRD-regels moeten gelden voor alle grote ondernemingen (zoals gedefinieerd in de jaarrekeningenrichtlijn), al dan niet beursgenoteerd, zijn de Europarlementariërs het eens. Ze stemden er ook voor om bedrijven van buiten de EU die actief zijn op de interne markt op te nemen. In dit stadium vinden de EP-leden dat kleine en middelgrote ondernemingen op vrijwillige basis aan de verslagleggingsnormen moeten kunnen voldoen.

In de tekst wordt de Commissie ook gevraagd aanvullende rapportagecriteria vast te stellen voor bedrijven met relevante activiteiten in hoogrisicosectoren (textiel, landbouw, mijnbouw, mineralen). De EP-leden stellen verder voor om bedrijven een extra jaar te geven om zich aan de nieuwe regels aan te passen, waarbij de eerste openbare verslagen in 2025 moeten worden ingediend.

Volgende stappen
De Raad heeft op 24 februari 2022 overeenstemming bereikt over zijn algemene oriëntatie. De besprekingen met de lidstaten kunnen beginnen zodra het Parlement als geheel zijn onderhandelingspositie goedkeurt.

Bron: Europese Commissie


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven