True cost accounting: maatschappelijke kosten vangen in financiële cijfers

True cost accounting is een methode om de maatschappelijke effecten van productie en consumptie in financiële cijfers uit te drukken. Drie vragen van de WUR aan Koen Boone, die met Rebekah Simmons in kaart bracht wat bedrijven met deze methode kunnen.

Waarom is true cost accounting interessant voor bedrijven die willen verduurzamen?
"Maatschappelijke kosten en baten laten zich nu nog lastig vangen in financiële getallen. Dit is precies wat true cost accounting beoogt. Het meet allereerst de impact van producten op bijvoorbeeld dierenwelzijn en klimaatverandering. Door deze impact om te zetten in financiële cijfers, kan die integraal onderdeel gaan uitmaken van kostprijs, winst en rendement. En doordat bedrijven hierdoor inzicht krijgen in de werkelijke kosten van productie en consumptie van hun producten, kunnen ze ook gerichter werken aan minder ecologische of sociale impact van productie en consumptie."

Jullie hebben specifiek gekeken naar de kansen van true cost accounting voor de interne bedrijfsvoering. Welke zijn dat?
"We denken dat er veel meer toepassingsmogelijkheden zijn dan veel bedrijven denken. Een bekend voorbeeld is Tony Chocolonely dat de winkelprijs per chocoladereep met 20% verhoogde om de Co2-uitstoot van de productie te compenseren. Maar je kunt de methode bijvoorbeeld ook gebruiken om focus in je duurzaamheids-doelstellingen aan te brengen of om externe productie-effecten evenredig mee te wegen in investeringsbeslissingen.

Er zijn ook bedrijven die true cost accounting inzetten om duurzaamheidsprestaties van medewerkers te meten en te koppelen aan beloningen. ProRail gebruikt de methode weer anders: het neemt maatschappelijke kosten als financieel risico mee in kostenberekeningen van infraprojecten. En tot slot kun je true cost accounting gebruiken om in het duurzaamheidsverslag informatie te verstrekken over de duurzame baten en lasten van het bedrijf. ABN-AMRO heeft dat bijvoorbeeld gedaan."

Welke risico’s lopen bedrijven als zij true cost accounting niet gaan gebruiken?
"Vooropgesteld: er kleven nu nog best wat methodologische haken en ogen aan de methode voordat deze breed kan worden gebruikt om duurzame baten en lasten in financiële cijfers uit te drukken. Er zijn bijvoorbeeld nog geen geharmoniseerde standaarden om een aspect als dierenwelzijn in financiële cijfers uit te drukken. In een ander project onderzoeken we hoe we dit soort methodologische vragen kunnen oplossen.

Maar stel dat het lukt om voor alle maatschappelijke baten en laten van een product gestandaardiseerde berekeningsmethoden te ontwikkelen, dan is dat voor elk bedrijf relevant. Maatschappelijke baten en lasten vloeien altijd terug, linksom of rechtsom. En niet alleen in termen van reputatie, aantrekkelijkheid voor personeel of draagvlak bij stakeholders, maar bijvoorbeeld ook in vergunningstrajecten.

Een bedrijf dat zijn toeleveranciers geen fatsoenlijke vergoeding betaalt, krijgt daarvoor vroeg of laat de rekening gepresenteerd. In de cacao-industrie is dit momenteel een reëel risico: daar worden binnen een aantal jaar grote tekorten verwacht doordat boeren met cacaoproductie te weinig verdienen om rond te komen. Het is dus echt in het belang van elk bedrijf om ook niet-financiële baten en lasten mee te wegen in de bedrijfsvoering. En dan is true cost accounting een veelbelovende methode."

Bron: WUR


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven