Failliete bio-teler beticht van speculatieve termijnhandel

Tholen - Afgelopen maand ging bio-teler Oirschot Organics failliet. Niet veel later werd een doorstart gerealiseerd. Een faillissementsverslag van curator Geurt te Biesebeek van Aben & Slag Advocaten maakt meer duidelijk over de oorzaak van het faillissement en hoe de teelt door kon gaan.

Meerdere partijen deden een bod. Uiteindelijk werd 38% boven de getaxeerde onderhandse verkoopwaarde van het onroerend goed en de onderhandse verkoopwaarde van de roerende zaken betaald. De levering van het onroerend goed moest op 3 maart, de datum van het verslag, nog plaatsvinden. Wie uiteindelijk de koper is, deelt de curator niet, omdat de koper dat niet wil. Wel is bekend dat de koper de 'biologische sector een warm hart toedraagt'. 

Negatief bedrijfsresultaat
Oirschot Organics ging failliet nadat het bedrijf een 'forse claim' ontving van een energieleverancier. Die claim kwam voor de teler 'vrij plotseling'. Dat werd al bekend daags na de faillissementsuitspraak. Uit het verslag blijkt nu dat door de crediteur beslag was gelegd naar aanleiding van een geschil over te leveren en af te nemen energie. De teler wordt beticht van speculatieve termijnhandel.

Oirschot Organics teelde in Middelbeers in een kascomplex van circa 2,5 hectare. Enige tijd is ook een locatie in Oirschot geëxploiteerd, maar die exploitatie was ten tijde van het faillissement al beëindigd. Over 2019 en 2021 werd een negatief bedrijfsresultaat gerealiseerd. In 2020 was er wel een plus van bijna een ton. 

Speculatieve termijnhandel
De teler verklaart het faillissement aan de curator vanwege de eerder genoemde claim. In het verslag staat ook dat de energieleverancier op zijn beurt de teler van speculatieve termijnhandel beticht. De teler
had de beschikking over een WKK-installatie waarmee hij elektra kon
produceren. Deze elektra had hij reeds voor een bepaalde prijs verkocht zonder het voor de productie daarvan benodigde gas aangekocht te hebben. Feitelijk zinspeelde de teler erop dat de aankoopprijs van het gas zou zakken, maar dat bleek niet het geval.  In tegendeel. Door de sterke stijging van de gasprijzen kon de teler uiteindelijk niet aan zijn verplichtingen jegens de energieleverancier en -afnemer voldoen.

Verder voert de teler als reden voor het faillissement ook de ziekte van enkele personeelsleden aan. Die ziekte bracht financiële lasten mee. 

Meerdere bieders voor doorstart
Uiteindelijk is op 24 februari een doorstart gerealiseerd. Na bekendmaking van het faillissement meldden zich meerdere geïnteresseerden. Uiteindelijk is het bedrijf voor 1,2 miljoen euro  verkocht. Van de 1,2 miljoen gaat ongeveer 325 duizend euro naar de hypotheek- en pandhouder. Voor het onroerend goed werd 735 duizend euro betaald, terwijl voor de al geplante gewassen door de koper 250 duizend euro aan goodwill werd voldaan. Tussen 8 en 24 februari zorgden enkele personeelsleden voor het gewas.

Steun afnemer 
Bij de doorstart is bedongen dat de koper van de activa de energiekosten vanaf datum faillissement betaalt aan de door haar aan te zoeken leverancier. De koper heeft inmiddels met
terugwerkende kracht een leverancier gevonden waarmee een contract is aangegaan.

Oirschot Organics had vanaf 4 februari geen contract meer met de netbeheerder. De netbeheerder was bereid de doorstartonder-handeling af te wachten. Voor zover er tijdens de voortzettingsperiode andere kosten gemaakt moesten worden, was een afnemer bereid om daarvoor garanties af te geven. Oirschot Organics was lid van The Greenery.

Crediteuren
De curator schrijft in het verslag dat de gebruikelijke zaken (onderzoek naar onder meer 'onbehoorlijk bestuur' en 'paulianeus handelen') onderzocht worden. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen voor.

Op moment van schrijven van het verslag waren er bij de curator 23 concurrente crediteuren bekend, zij zijn aangeschreven. Er staat een bedrag van 230 duizend euro open. Vorderingen van crediteuren worden geverifieerd.

De curator spreekt de verwachting uit dat uitkering aan die crediteuren plaats kan vinden. Hoe hoog die uitkering zal zijn is met name afhankelijk van de hoogte van de vorderingen van het UWV en de Belastingdienst en de hoogte van de vordering van de energieafnemer/leverancier, die aanspraak meent te
kunnen maken op een schadevergoeding. 

Het volledige faillissementsverslag is onder faillissementskenmerk 01.obr.22.31.F.1300.1.22 in te zien in het Centraal Insolventieregister. 


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven