Grootste oogst sinds de start van de oogstregistratie in 2012

Duitse zachtfruitoogst +27%

In 2021 oogstte men in Duitsland op een areaal van 9.440 ha bijna 45.600 ton zachtfruit. Terwijl het areaal ten opzichte van het voorgaande jaar vrijwel constant bleef, steeg de oogsthoeveelheid met 27%. Het Duitse Bureau voor de Statistiek (Destatis) deelt verder mee dat de gunstigere weersomstandigheden in 2021 de hoofdoorzaak is van de duidelijke oogsttoename. Het jaar 2020 werd namelijk gekenmerkt door late vorst en droogte. Dat 2021 een bijzonder oogstjaar was blijkt ook uit de cijfers van andere jaren: sinds de start van de oogstregistratie in 2012 werd er nog nooit zoveel zachtfruit geoogst, meldt Destatis.

Blauwe bessen
Blauwe bessen waren met een areaal van 3.360 hectare (+2% ten opzichte van 2020) ook in 2021 de belangrijkste zachtfruitsoort in Duitsland. Hun teelt omvatte 36% van het zachtfruitareaal en 34% van de totale zachtfruitoogst. Met circa 15.600 ton werden er 38% meer blauwe bessen geoogst dan in 2020.

Op de tweede plaats na de blauwe bessen staan rode en witte bessen met een oogst van 8.800 ton (+18% ten opzichte van 2020). Bij de frambozen bedroeg de oogst 7.000 ton (-2%), bij zwarte bessen bedroeg de oogst 5.000 ton (+11%).

Zachtfruitoogst in kassen verder toegenomen
Circa 6.200 ton (14%) van de zachtfruitoogst stamde in 2021 uit kassen en andersoortige beschermde teelt. Dat was 9% meer dan in 2020. Ook het areaal werd met 7% uitgebreid naar 520 hectare. Dat de beschermde teelt enorm aan betekenis gewonnen heeft, is vooral te zien wanneer men de cijfers met het jaar 2012 vergelijkt. Sinds de eerste registratie van de zachtfruitoogst is het areaal van destijds 110 hectare inmiddels vrijwel vervijfvoudigd.

De teelt onder hoge overkappingen wordt overwegend gebruikt voor de kwetsbare frambozen, die in 2021 met 80% veruit het grootste aandeel aan het overdekte areaal innamen. De opbrengst per hectare was daarbij met 11,6 ton ongeveer drie keer zo groot als bij de frambozenteelt in de vollegrond (3,6 ton per hectare).

Biologisch aandeel
Bedrijven met een volledig biologische teelt teelden in 2021 16% of circa 7.100 ton van de totale Duitse zachtfruitoogst. Het biologische areaal omvatte 2.940 hectare en had daarmee een aandeel van 31% aan het totale zachtfruitareaal. In 2012 lag het aandeel van het biologische areaal nog op 23% en 9% van de oogst stamde uit volledig biologische teelt.

Het belangrijkste gewas binnen de biologische zachtfruitteelt was ook in 2021 de aroniabes met circa 860 hectare (29%), gevolgd door duindoorn met een aandeel van 22%, evenals blauwe bessen en zwarte vlierbessen met ieder 13%.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven