Verenigde Naties erkennen bioplastics als duurzaam alternatief voor conventionele plastics

In de moderne landbouw is een groot aantal kunststofproducten te vinden die de efficiëntie en dus de opbrengst van het geteelde product helpen verbeteren. Door bepaalde omstandigheden waarmee veel landbouwprocedures gepaard gaan, blijft echter een niet te verwaarlozen deel van het plastic in de bodem achter. Vooral in gebieden met intensieve landbouw kunnen aanzienlijke hoeveelheden microplastic worden aangetroffen, die een negatief effect kunnen hebben op het planten- en dierenleven, maar ook op de menselijke gezondheid. In vergelijkbare mate geldt dit voor de visserijsector. Zowel biogebaseerde als biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen bieden een brede waaier van oplossingen die kunnen helpen deze specifieke uitdagingen waarmee de landbouw en de visserij worden geconfronteerd, aan te pakken.

In december 2021 heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) een rapport gepubliceerd waarin de duurzaamheid van plastic landbouwproducten wordt beoordeeld en wordt aanbevolen om niet-biologisch afbreekbare, conventionele polymeren te vervangen door biologisch afbreekbare, biogebaseerde polymeren. "Wij zijn blij met deze erkenning van de milieuvoordelen van deze bioplastic producten", aldus François de Bie, voorzitter van de European Bioplastics (EUBP). "Biologisch afbreekbare mulchfilms op biologische basis en in de bodem kunnen op twee manieren bijdragen, ten eerste aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele koolstofbronnen door deze te vervangen door hernieuwbare koolstof. Ten tweede kunnen biologisch afbreekbare bodemplastics helpen de residuele plasticverontreiniging in de bodem te verminderen, die de landbouwproductiviteit aanzienlijk kan beïnvloeden".

De studie van de FAO is toegespitst op landbouwplasticproducten die in een aantal verschillende waardeketens worden gebruikt. In een kwalitatieve risicobeoordeling, die bij de studie is gevoegd, worden 13 specifieke landbouwproducten geanalyseerd. "Veelzeggend is dat voor zes van de 13 beoordeelde producten biologisch afbreekbare, biogebaseerde kunststoffen worden aanbevolen als te prefereren vervangers voor conventioneel plastic materiaal", aldus de Bie. De lijst van aanbevolen producten omvat mulchfolies, vistuig, met polymeer gecoate meststoffen, beschermers en beschuttingen voor bomen, plantondersteunend bindtouw, en met pesticiden geïmpregneerde zakken voor fruitbescherming.

Mulchfolies vertegenwoordigen het op één na grootste aandeel van de in de landbouw gebruikte kunststoffolies. Dit wordt duidelijk wanneer men denkt aan de aspergeplantages in Duitsland en Nederland of de enorme landbouwplantages in het zuiden van Spanje. "Deze mulchfolies, wanneer ze van biologisch afbreekbare kunststoffen worden gemaakt, bieden aanzienlijke voordelen waar terugwinning, recycling en hergebruik van conventionele kunststoffen aanzienlijke problemen opleveren. Ze zijn speciaal ontworpen om ter plekke effectief biologisch af te breken en kunnen dus na de oogst in de bodem worden opgenomen", legt de Bie uit. Vooral dunne, niet biologisch afbreekbare mulchfolies daarentegen worden onvoldoende ingezameld, beheerd en teruggehaald, wat kan leiden tot een aanzienlijke mate van plasticvervuiling op de akkers waarop ze worden gebruikt. Zelfs wanneer conventionele mulchfolies uit het veld worden verwijderd, zijn zij vaak zwaar verontreinigd met grond en plantenresten, wat het recyclingproces belemmert.

Het FAO-rapport benadrukt ook de noodzaak om polymeren te ontwikkelen die biologisch afbreekbaar zijn in het mariene milieu. "Hoewel elke vorm van zwerfvuil moet worden vermeden, zal er altijd een zekere mate van onvermijdelijk verlies van vistuig plaatsvinden. Daarom is het belangrijk de toepassing van biologisch afbreekbare mariene oplossingen te bevorderen", aldus de voorzitter van de EUBP. In het geval van gebruikte producten die vervuild zijn met visresten, zoals visverzameldozen, kunnen biopolymeren volgens de FAO het biologische recyclingproces vergemakkelijken.

Deze erkenning van de belangrijke rol van bioplastics komt op een interessant moment, nu de wereldorganisatie op het punt staat onderhandelingen te beginnen over een wereldwijde overeenkomst inzake plasticverontreiniging. De bevindingen en aanbevelingen van de FAO-studie over bioplastics zouden de bij de onderhandelingen betrokken partijen ertoe moeten aanzetten een meer gedifferentieerd standpunt in te nemen en bioplastics te onderscheiden van conventionele kunststoffen. European Bioplastics is zeer verheugd over dit VN-proces, dat naar verwachting volgende maand van start zal gaan, en is bereid bij te dragen tot vruchtbare discussies.

Bron: European Bioplastics 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven