Commissaris Wojciechowski tijdens OPTA's Politieke Dialoog:

"Biologisch creëert het beste evenwicht voor productiviteit, duurzaamheid en gezondheid"

Tijdens de derde politieke dialoog van OPTA Europe, die op 1 februari plaatsvond, bleek een grote consensus dat biologisch voedsel en biologische landbouw de juiste oplossing zijn voor de drie belangrijkste crises waar de mensheid waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. De ecologische, klimaat- en sociale crises vragen om grote stappen, een overgang van het voedselsysteem systeem naar "biologisch" dat in veel behoeften tegelijk voorziet.

Commissaris Wojciechowski nodigde de biologische sector uit te strijden tegen het valse beeld dat biologisch een bedreiging is voor de voedselzekerheid en de exportpositie van de EU. "We moeten dit frame herformuleren, want het is vals is. In feite geloof ik dat biologisch het beste evenwicht creëert voor productiviteit, duurzaamheid en gezondheid."

Sterk appèl op reststoffenverwerking en principe 'de vervuiler betaalt'
Alle OPTA-ondernemers in het programma toonden hun ambitie om de 25% biologisch in 2030. OPTA-voorzitter Stefan Hipp sprak scherp uit dat dit niet gaat lukken als de problemen met last minute richtlijnen van de nieuwe verordening, die ernstige problemen veroorzaken bij de daadwerkelijke uitvoering voor biologische marktdeelnemers niet kunnen worden besproken en opgelost.

Jan Groen, CEO Green Organics en voorzitter van BioNederland, uitte zijn grote zorgen over het gebrek aan urgentie ten aanzien van ecologische en klimaatcrises. "De Green Deal en Farm to Fork strategie waren hoopgevend, maar nu belanden we in eindeloos analyseren en onderzoeken naar reststoffen. De kwaliteitsafdelingen zijn de snelgroeiende afdelingen in biologische bedrijven. In plaats daarvan zouden we deze energie moeten gebruiken voor het uitbreiden van de verkoopstaf. We worden gedwongen verantwoordelijkheid te nemen voor chemische verontreinigingen die niet door de biologische sector zelf zijn veroorzaakt. Ook toonden de biologische ondernemers in de middagsessie hun zorgen over de focus van de Commissie op residuen. "De biologische sector geeft vele miljoenen euro's uit voor analysekosten, maar dit is niet de juiste aanpak. Het principe dat de vervuiler betaalt moet worden toegepast en de industrie die de chemicaliën produceert en de gebruikers moeten verantwoordelijk worden gesteld, niet de biologische sector."

Vraagsturing, echte prijsvorming en promotie
Europees parlementslid Elsi Katainen wees op het belang van een vraaggestuurde aanpak die een billijk inkomen voor landbouwers waarborgt. Alle sprekers waren het erover eens dat de omschakeling naar biologische landbouw moet volgen op de toename van de markt. "Als de markt er is, zullen de boeren volgen", zoals Jan Groen verwoordde. Als twee belangrijkste factoren voor marktgroei werden drie instrumenten genoemd. Allereerst communicatie en promotie. "Als consumenten de voordelen van biologisch, zullen ze kiezen voor meer biologisch", aldus Elis Katainen.

Stefan Hipp, Jan Groen en commissaris Wojciechowski stonden positief tegenover de suggestie om een Europese promotiecampagne te organiseren die meer bekendheid geeft aan de duurzame en gezondheidsvoordelen van biologisch en het biologisch keurmerk.

De noodzaak van een correcte prijsstelling werd erkend als zeer belangrijk om het prijsverschil tussen biologisch en conventioneel. "De Commissie heeft stappen ondernomen om een BTW-nultarief toe te staan voor duurzaam en gezond voedsel en overweegt een btw-nultarief voor biologische groenten en fruit," zei Alexandra Nikolakopoulou, hoofd van de eenheid bij DG Santé, in de namiddag. Commissaris Wojciechowski vertelde dat de nationale actieplannen voor biologisch nu worden beoordeeld en geëvalueerd worden, ook op het effect van de marktontwikkeling.

Geen tijd te verliezen
Mute Schimpf van Friends of the Earth benadrukte nogmaals de urgentie van een snelle en totale transformatie van landbouw en voedsel in de EU om de drie meest urgente crises op te lossen; de ecologie, de klimaatcrisis en de sociale crisis. Met betrekking tot de ineenstorting van de ecologie zei zij het volgende: "Een fundamentele verandering is een fundamentele verandering nodig voor meer gediversifieerde landbouwsystemen, intercropping en gemengde teelten. En we moeten nadenken over de gevolgen van meer veganistische diëten voor het dierenwelzijn en de gezondheid van de bodem. Als Vriend van de Aarde, roepen wij op tot een duurzame voedselomgeving aanpak, die het voor zowel boeren en consumenten om te kiezen voor duurzame voeding en landbouw."

Miguel DePorras van FiBL Europe wees erop dat er dringend behoefte is aan meer onderzoeksgeld voor projecten ter ondersteuning van de omvorming van het agro-voedselsysteem in een duurzaam een door wetenschappelijke bevindingen. "Biologisch is de enige gereguleerde systematische aanpak voor duurzame voeding en landbouw."

Sprekers Marco Santori (Alce Nero), Christian Geis (Lebensbaum) en Gunther Weis (Alnatura) beklemtonen het belang van een ketenbenadering. Zij werken samen met duizenden boeren, honderden verwerkers en detailhandelaren en miljoenen consumenten om biologische praktijken verder te ontwikkelen en de balans te vinden voor eerlijke prijzen.

"En het is de enige gereguleerde systematische aanpak," zei Gunther Weis, die sterke vraagtekens bij greenwashing "regeneratief". "Er zijn veel keurmerken, de meeste op afzonderlijke onderwerpen, maar er is er maar één die een integrale aanpak heeft en alle waarden en gebieden systematisch raakt en dat is biologisch", aldus Christian Geis. "Als we het hebben over duurzame openbare kantines, waarom dan niet gewoon 100% biologisch. Dat zal biologisch vooruit brengen, niet een zwakke 10 of 25%."

Voor meer informatie: www.opta.bio


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven