IFOAM Organics Europe roept lidstaten op:

"Verstrek betrouwbare informatie over biologische landbouw"

Nu op 3 februari de eerste trialoog over de verordening inzake statistieken over landbouwinputs en -outputs (SAIO) plaatsvindt, roept IFOAM Organics Europe de Raad van Ministers van de EU op om een systematische gegevensverzameling over biologische landbouw mogelijk te maken.

Foto: Guillaume Périgois via Unsplash 

Deze verordening zal betrekking hebben op statistieken over landbouwproductie, landbouwprijzen, voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar het standpunt van de EU-Raad introduceert bepalingen die het verzamelen van gegevens over biologische landbouw zouden beperken.

Voor IFOAM Organics Europe zou een beperking van de hoeveelheid verzamelde gegevens over biologisch een gemiste kans zijn. De biologische voedsel- en landbouwbeweging roept de medewetgevers op deze kans te grijpen om biologische landbouw eindelijk te integreren in alle statistische categorieën van de SAIO-verordening.

Jan Plagge, voorzitter van IFOAM Organics Europe: "De landbouwstatistieken van de EU moeten de impuls weerspiegelen die in de Farm-to-Fork-strategie en het EU-actieplan voor biologische landbouw wordt gegeven om de doelstelling van 25% biologische landbouw in 2030 te halen. Als biologische landbouw in 2030 een kwart van de landbouwgrond in de EU moet uitmaken, kunnen we niet vertrouwen op landbouwstatistieken waarin geen rekening wordt gehouden met biologische landbouw."

Eduardo Cuoco, directeur van IFOAM Organics Europe, voegt hieraan toe: "De lidstaten moeten nauwkeurige gegevens verstrekken om de vooruitgang op het gebied van de doelstellingen van de Farm-to-Fork- en de biodiversiteitsstrategie goed te kunnen volgen. Gezien de verwachte bijdrage van de biologische sector aan deze doelstellingen, is het absoluut noodzakelijk dat er subcategorieën over biologische landbouw worden gecreëerd voor elk van de statistische categorieën die in de SAIO-verordening zijn vastgesteld. Bovendien biedt de toekomstige SAIO-verordening een uitgelezen kans om onze kennis over de bijdrage van de biologische landbouw aan het landbouwsysteem van de EU te verbeteren. Onderzoekers op het gebied van de biologische landbouw vragen al jaren om toegang tot nauwkeurige gegevens over de biologische landbouw."

De beschikbaarheid van biologische gegevens is niet de enige kwestie die in de SAIO-verordening op het spel staat. Terwijl de Commissie en het Parlement aanzienlijke verbeteringen in de verzameling van gegevens over het gebruik van bestrijdingsmiddelen voorstelden, waardoor de beschikbaarheid van nauwkeurige en vergelijkbare jaarlijkse gegevens op EU-niveau zou worden gegarandeerd, wil de Raad van de EU deze mogelijkheden ernstig verzwakken.

Vandaag gepubliceerde rapporten van Client Earth, PAN Europe en Global 2000 tonen dit aan. IFOAM Organics Europe sluit zich aan bij deze NGO's in hun veroordeling van het tegenstrijdige standpunt van de Raad, dat het onmogelijk zou maken om te meten hoeveel vooruitgang is geboekt op weg naar de doelstelling van 50% vermindering van het gebruik van pesticiden in het kader van de Europese Farm-to-Fork-strategie. Lidstaten mogen niet wegkomen met jarenlange mislukkingen in het terugdringen van het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen door hun gebruik te verbergen en te weigeren gegevens te verstrekken aan de EU-instellingen, stelt IFOAM Organics Europe.

De organisatie roept het Franse voorzitterschap van de EU - dat namens de Raad de SAIO-trialogen zal leiden - op om coherent te zijn met zijn eigen prioriteiten om de agro-ecologische overgang te versnellen en het gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen te verminderen. Het Franse voorzitterschap moet ervoor zorgen dat het standpunt van de Raad de EU Green Deal en de Farm to Fork Strategy niet ondermijnt.

Voor meer informatie: www.organicseurope.bio


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven