Frankrijk: bijna 5% van de biologische telers stopte in 2021

In 2021 zijn in totaal bijna 2300 Franse telers gestopt met biologische landbouw. Het feit dat oudere telers de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt en dus wilden stoppen met werken is hiervoor de belangrijkste reden, maar de hoogte van de omzet volgt snel daarna en zou over niet al te lange tijd voor jongere telers weleens de belangrijkste reden om te stoppen kunnen worden.

“Dit is geen goed signaal en iets dat we goed in de gaten moeten houden”, zegt directeur van Agence Bio Laure Verdeau. Volgens de laatste cijfers van Agence Bio zijn in 2021 bijna 2300 Franse telers gestopt met biologische landbouw. De telers die met biologische landbouw zijn gestopt vertegenwoordigen echter slechts zo’n 4% van de in totaal 58.720 biologisch gecertificeerde telers in Frankrijk, een percentage dat overeenkomt met het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.

In 2021 is het aantal telers dat is gestopt met biologische landbouw ook beperkt gebleven, in vergelijking met het feit dat er dat jaar op vrijwel hetzelfde 7500 nieuwe biologische telers bij zijn gekomen. “Als je ze afzet tegen de veel hogere omzet die we zien bij andere biologische spelers als die in bijvoorbeeld bakkerijen, zijn de cijfers helemaal niet zo zorgwekkend,” relativeert Dorian Fléchet van l’Observatoire national de l’agriculture biologique.

Vooral varkensvlees (6%), bijen (5%) en eieren (4,5%) worden steeds minder vaak op biologische wijze geproduceerd. Het zijn echter vooral verschillende vollegrondsgewassen die bovenaan de ranglijst prijken van producten die niet meer op biologische wijze worden geproduceerd. In 2021 zijn maar liefst 361 telers gestopt die werkzaam waren binnen de genoemde sectoren. “Het is vrij paradoxaal: de vollegrondsgewassensector is niet alleen de belangrijkste sector binnen de biologische landbouw, maar ook de sector waarbinnen het grootste aantal telers zijn gestopt”, analyseert Dorian Fléchet.  

Bijna 5% van de biologische telers in 2021 gestopt
De hierboven genoemde cijfers zijn afkomstig van certificeringsinstanties. Bij organisaties als Ecocert en Bureau Veritas moeten biologische telers een contract ondertekenen in het kader van het omschakelen van conventioneel telen naar biologisch telen. “Als een teler stopt met biologische landbouw, wordt dit contract ontbonden. Met het ontbinden van het contract staat een teler niet meer officieel als biologisch teler geregistreerd”, vertelt Thierry Stoedzel, Algemeen Directeur bij Ecocert France.

Het kost echter tijd om deze gegevens te verwerken en telers weer als niet-biologische telers te registreren. Er is hierdoor zelfs sprake van een zekere registratievertraging. Vanwege deze registratievertraging zou het percentage gestopte telers in 2021 nog aanzienlijk kunnen stijgen, denkt Dorian Fléchet. “Er worden nog altijd telers geregistreerd voor wie geldt dat het contract is ontbonden. Hierdoor zou het aantal telers dat in 2021 is gestopt in percentages nog kunnen oplopen tot 4,5 of 5%.” Deze percentages staan gelijk aan het record uit 2015, een jaar waarin ook een groot aantal biologische telers is gestopt.

Om welke redenen stoppen deze telers? De resultaten van slechts een paar regionale onderzoeken geven uitsluitsel over de redenen voor het stoppen met biologisch telen. Een in 2018 door Interbio Occitanie gepubliceerd onderzoek schat dat 27% van de 276 stopzettingen van een biologisch teeltbedrijf van dat jaar in de regio gekoppeld zou zijn aan de "stopzettingen van de activiteiten in het algemeen", in de meeste gevallen omdat de oudere telers met pensioen gingen. De wens om terug te keren naar conventionele landbouw van jongere telers zou de tweede reden zijn te stoppen (bijna 16%). In 48% van de gevallen zijn de redenen voor het stoppen met biologische landbouw echter onbekend.

Technische redenen
Volgens verschillende actoren heeft het stoppen met biologische landbouw soms ook een aantal technische redenen: wijntelers kunnen ineens overvallen zijn door de aanwezigheid van ziekte Flavescence dorée in hun wijngaarden, graantelers kunnen er moeite mee hebben gehad om de opbrengst van eiwithoudende gewassen te verhogen en tuinders in de overzeese gebiedsdelen kunnen te maken hebben gehad met een hoge onkruiddruk. Philippe Camburet, voorzitter van de Fédération Nationale d'Agriculture Biologique (Fnab), vindt het echter niet eerlijk om – bij gebrek aan een oplossing ter plekke – degenen die zijn gestopt daar de schuld van te geven. “Telers hebben en houden het recht om te stoppen met biologische landbouw, we moeten dat respecteren.”

Economische redenen
Volgens verschillende actoren heeft het stoppen met biologische landbouw soms ook een aantal economische redenen, die de komende maanden zwaarder zouden kunnen gaan wegen, zo waarschuwen verschillende vakbonden. “Er is een momenteel grote melkcrisis gaande en het aantal telers dat stopt zal hierdoor alleen maar toenemen”, waarschuwt Laurence Marandola, nationaal secretaris van de Confédération paysanne.

Ook binnen de tuinbouw en de pluimveesector kunnen prijsdalingen en recente knelpunten het stoppen in de hand werken. “We bevinden ons in een kwetsbaardere situatie dan die in 2015, nu de resultaten van verschillende onderzoeken wijzen op de aanwezigheid van een glazen plafond bij consumenten”, vreest Etienne Gangneron, vicevoorzitter van de Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA). Daarbovenop komt nog een laatste mogelijke reden: de tenuitvoerlegging van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2023, waarbij de omschakelingssteun de voorkeur krijgt boven de instandhoudingssteun.

Bron: Ouest France


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven