Biologische melkveehouders gezocht

Project Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers

Het project Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers die oplossingsgericht aan de slag willen gaan met actuele onderwerpen binnen de melkveesector. Hierbij ligt de focus op vraagstukken rondom stikstof, broeikasgassen, biodiversiteit en integratie van verschillende thema’s. Vooral veehouders in Noord Oost Nederland (Groningen), Zuid Oost Nederland (Limburg) en biologische melkveebedrijven worden opgeroepen om te reageren.

Zoektocht naar effectief beleid
Het project Koeien & Kansen richt zich op verlagen van de stikstofvoeding en ammoniakemissie, reduceren van de broeikasgasemissies, meer biodiversiteit, schoon water en bemesting volgens opbrengstafhankelijke gebruiksnormen. Daarnaast wordt er vooral gekeken naar de gevolgen van genoemde thema’s voor de bedrijfsvoering en economie. Het draait dus om aspecten die van belang zijn bij het tot stand komen van het toekomstig mest-, natuur-, en milieubeleid. Het project wil de melkveesector en het beleid helpen in de zoektocht naar een effectief beleid, waarin zowel aandacht is voor aanvaardbare milieubelasting, als aanvaarbare kosten voor het melkveebedrijf. Door hier nu gezamenlijk als sector aan te werken wil het project bijdragen aan mogelijk werkbaar beleid voor de toekomst.

Profiel
Het project vraagt gemotiveerde veehouders die oplossingsgericht aan de slag willen met de bovengenoemde thema's. Veehouders die niet alleen tijd willen nemen voor onderzoek, registratie en discussie, maar ook graag communiceren met andere melkveehouders en contact hebben met zowel de sector als de overheid. Hierbij is een open, nieuwsgierige houding gewenst om op een goede manier te kunnen deelnemen in het project. Daarnaast is openheid van alle technische resultaten binnen de bedrijfsvoering vereist. Bedrijven moeten open staan voor toekomstige ontwikkelingen. Excellent scoren op milieuthema’s via KringloopWijzer is niet vereist. De voorkeur gaat op dit moment sterk uit naar melkveebedrijven die liggen in Groningen of Limburg. Maar ook biologische bedrijven (niet gebonden aan regio in Nederland) worden gevraagd om te reageren.

Het project biedt een inspirerende ondernemersomgeving met een (inter)nationaal netwerk van veehouders, onderzoekers, adviseurs, beleids- en sectorvertegenwoordigers. Opereren in dit netwerk helpt om een concurrerend, toekomstgericht bedrijf te ontwikkelen. Het project biedt hiertoe onder andere gerichte bedrijfsbegeleiding. Deelnemende melkveehouders ontvangen een eigen bedrijfsbegeleider om samen te werken aan bovengenoemde thema's.  

Geïnteresseerde melkveehouders wordt gevraagd om in een beknopte beschrijving aan te geven, waarom zij geschikt zijn om deel te nemen aan dit project. Bovendien wordt een overzicht van relevante bedrijfsgegevens gevraagd, zoals totale melkproductie, oppervlakte, aantal koeien, grondsoort, bouwplan, rantsoen, regio, soort bedrijfsvoering (biologisch of gangbaar).

De reactie moet voor 15 februari 2022 via de mail gestuurd worden naar info@koeienenkansen.nl 

Bron: www.koeienenkansen.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven