Opiniestuk Sybrand Bouma en Eric Valk

"Regelgeving moet niet gericht zijn op de kalender maar op de biologie en de weersomstandigheden"

Sybrand Bouma en Eric Valk pleiten in het onderstaande opiniestuk voor een andere benadering bij regelgeving en investeringen in bedrijfssystemen, die de biodiversiteit stimuleert. De regelgeving moet niet uitgaan van de context van het beheersen van de natuur, maar juist vanuit het beheer van de natuurlijke context. Lees hier het opiniestuk 'Unieke functionele biodiversiteit':

Hoe kijkt een melkveehouder die weinig of geen chemie gebruikt en het vooral moet hebben van de natuurlijke omstandigheden, naar het begrip biodiversiteit?

Op onze landbouwbedrijven zien wij dagelijks de uitkomst van een functionele biodiversiteit van de bodem en alles wat zich daar omheen afspeelt. Niet verstoord door kunstmest of chemische 'gewasbeschermingsmiddelen', zoeken de natuurelementen continu naar een balans die juist door de boer wordt gekoesterd.

Weidende koeien en andere graasdieren staan aan de basis van een kringloop. Het begint met opname van grasachtige planten door de koe en de mest die op het land wordt achtergelaten en de insecten, vogels en de bodemorganismen die meteen aan de slag gaan met de vertering. Die symbiose van specifieke omzettingen door allerlei samenhangende organismen zijn een belangrijk onderdeel van de bedrijfskringloop.

Bodem en plant leven in symbiose. De plant geeft de bodem via de haarwortels energie in de vorm van suikers die met fotosynthese in het blad zijn aangemaakt. Bodemorganismen zorgen voor omzettingen van de opgebrachte mest en alle ander organisch materiaal. Planten en de bodem zijn wederzijds van elkaar afhankelijk. Wat niet direct wordt gebruikt voor de plantengroei kan door het klei-humus complex worden vastgelegd als bodemvoorraad. Dan spoelt het niet uit en zo creëer je meerjarige vruchtbaarheid van de bodem. Zo behoud je balans voor soortenrijkdom van plant en dier, bodem en de natuur in het algemeen.

Diegene die dit allemaal beheert is de boer. Specifieke bedrijfssituaties zoals grondsoort, de verkaveling en landschapsgeschiedenis, én de ervaring en werkwijze van de boer spelen allemaal een rol. Dit vraagt om een andere benadering bij regelgeving en investeringen in bedrijfssystemen, die de biodiversiteit stimuleert. Geen regelgeving vanuit de 'context van het beheersen van de natuur', maar juist vanuit het 'beheer van de natuurlijke context'. Niet alleen gericht op jaarlijkse akkerranden, maar juist ook meerjarige natuurelementen in het bedrijf. Niet gericht op de kalender maar gericht op de biologie en de weersomstandigheden, waardoor ook bijvoorbeeld vrijstelling voor bovengronds mest uitrijden vanzelfsprekend wordt. Het is vreemd dat na 30 augustus/15 september geen vaste mest op grasland mag worden uitgereden terwijl het bodemleven dan veel actiever is dan in het koude voorjaar.

Sybrand Bouma
Voorzitter de Natuurweide, Vereniging Biologische melkveehouders

Eric Valk
Voorzitter VBBM, Vereniging Behoud Boer en Milieu


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven