Broedsucces Grutto in 2021 scoort een kleine voldoende

In 2021 hebben agrarische collectieven en vrijwilligersorganisaties die aangesloten zijn bij LandschappenNL in het kader van het agrarisch natuurbeheer weer op grote schaal tellingen uitgevoerd om het broedsucces van de grutto te bepalen. In totaal is er ruim 130.000 hectare gruttogebied gemonitord. Regionaal zijn er grote verschillen in resultaat. Gemiddeld is het broedsucces 65%, wat matig tot voldoende betekent. Positief zijn met name de resultaten in de provincie Fryslan, waar dit jaar een ruime voldoende gehaald is met het broedsucces. Voor gebieden die een voldoende broedsucces scoren kan de gruttopopulatie op peil worden gehouden, mits dat langjarig aan de orde is. Gemiddeld over alle getelde gebieden was het broedsucces in ons land een stuk beter dan in 2020. Dat is de conclusie van LandschappenNL over het broedseizoen 2021.

Bruto Territoriaal Succes
Om het broedsucces van de grutto te bepalen wordt eind april het aantal gruttoparen geteld en eind mei het aantal gruttogezinnen met (deels bijna vliegvlugge) kuikens. De verhouding tussen het aantal  gruttoparen en het aantal gruttogezinnen geeft het Bruto Territoriaal Succes (BTS) aan. Het BTS-percentage  is indicatief voor het broedsucces van de grutto. BTS-tellingen geven geen exact inzicht in het aantal vliegvlug geworden gruttokuikens, maar een globale indicatie van het broedsucces.

Gevalideerde tellingen
In 2021 hebben agrarische collectieven, vrijwilligersorganisaties van LandschappenNL  en terreinbeherende organisaties met enkele honderden tellers in 527 gebieden op een oppervlakte van 133.223 hectare grutto’s geteld. Deze gegevens zijn opgenomen in de Boerenlandvogelmonitor. Daarbij werden eind april ruim 11.500 gruttoparen geteld en eind mei ruim 8000 gruttoparen met (deels bijna vliegvlugge) kuikens. Daarmee werd het broedsucces vastgesteld op 65%. LandschappenNL heeft zoals gebruikelijk de validatie van de tellingen uitgevoerd, zodat alleen correct uitgevoerde tellingen zijn meegenomen in de conclusie over het hier boven genoemde broedsucces van de grutto in 2021.

Aansluiting bij recent onderzoek Algemene Rekenkamer
Onze waarnemingen sluiten voor een deel aan bij het recent gepubliceerde onderzoek van de Algemene Rekenkamer, waarin gesteld wordt dat de huidige aanpak van de bescherming van de weidevogels in ons land niet werkt. Die conclusie gaat naar onze mening te ver. Wij onderschrijven wel de conclusie dat in het agrarisch natuurbeheer nog steeds voor het grootste deel ingezet wordt op nestbescherming en niet op verdergaande maatregelen als kruidenrijk grasland en de vernatting van percelen. Voor een effectieve weidevogelbescherming zal daar toch echt meer op ingezet moeten worden. Wel zien wij dat de tellingen die uitgevoerd worden en de communicatie daarover met de collectieven er steeds meer toe leiden dat die verdergaande maatregelen wel genomen worden.

In die zin hopen en verwachten wij dat er de komende jaren in het agrarisch natuurbeheer een professionaliseringsslag gemaakt zal worden, mede ondersteund door de vrijwilligers, waardoor de grutto (en andere weidevogels) op termijn meer kans hebben om te overleven in ons landelijk gebied.   

Meer informatie: www.landschappen.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.