5,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar microbioom in bodem, mens en dier

Micro-organismen zijn belangrijk voor de weerbaarheid van gewassen en gezondheid van mens en dier. Mogelijke aanpassing van dit microbioom biedt maatschappelijk grote mogelijkheden. De nieuwe KIC-call ‘Microbioom: gezond van bodem naar dier & mens en terug’, richt zich op het verkrijgen van de benodigde kennis om toepassingen mogelijk te maken. Daarbij spelen ook vraagstukken op het gebied van milieu, wet- en regelgeving en maatschappelijke acceptatie een rol. In totaal is 5,5 miljoen euro beschikbaar voor publiek-privaat interdisciplinair onderzoek. De call gaat binnenkort open. De deadline voor vooraanmeldingen is 24 maart 2022.

In bodem en water, op planten en in het maag-darmkanaal van mens en dier leven talrijke micro-organismen. Dit microbioom vervult belangrijke functies op het gebied van de bescherming van tegen ziekteverwekkers, het beschikbaar maken van nutriënten en de vertering van voedsel. Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen om het microbioom aan te passen bieden mogelijkheden voor duurzamere methodes in land- en tuinbouwproductiesystemen en versterking van gezondheid van mens en dier. Ook economisch gezien zijn er kansen.

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is onderzoek nodig over de werking van het microbioom en de invloed ervan op een gezond microbioom in het maagdarmkanaal van dier en mens. Ook is meer kennis nodig over hoe bij aanpassingen de microbiologische voedselveiligheid voor dier en mens geborgd kan worden.

Doel van de call
De call for proposals ‘Microbioom: Gezond van bodem naar dier & mens en terug’ is erop gericht meer inzicht te krijgen in het geheel van micro-organismen, hun functie in de bodem of in de land- en tuinbouw en de transmissie van het microbioom naar mens en dier. Deze kennis moet een vertaalslag mogelijk maken naar praktische toepassingen. Naast de technische opgave, moeten innovaties op dit gebied ook maatschappelijk haalbaar zijn. Daarom is een interdisciplinaire aanpak vereist.

Deze call verbindt de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem, binnen de missies van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel.

Interdisciplinaire samenwerking
Nederland is rijk aan internationaal opererende land- en tuinbouwbedrijven die veel baat hebben bij meer kennis over de werking van het microbioom en nieuwe toepassingen ervan. Om tot succesvolle toepassing te komen is het is belangrijk om ook beleidsmatige, juridische, economische, ethische en/of maatschappelijke aspecten mee te wegen in technologische ontwikkelingen en stakeholders en hun belangen mee te nemen in het proces. Alleen wanneer technologische en sociale innovatie hand in hand gaan, ontstaan succesvolle innovaties.

Hoe zit het bijvoorbeeld met de acceptatie van aanpassingen in het microbioom door burgers en instanties, of de gebruikers van deze nieuwe toepassingen; de boeren en producenten in de land- en tuinbouw? En wat zijn de economische implicaties van nieuwe toepassingen van microbioom? Een interdisciplinaire aanpak dient tot uiting te komen in de consortiumsamenstelling waarin alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers samenwerken en een vraagstuk vanuit verschillende disciplines benaderen.

Budget
Het beschikbare budget voor deze call is 5,5 miljoen euro. Er kan minimaal 675.000 euro en maximaal 1,8 miljoen euro per project worden aangevraagd. Daarmee financiert NWO maximaal 90% van de totale projectomvang; de rest van het budget moet worden ingebracht door verplichte cofinanciering. Deze mag zowel geheel in-cash als geheel in-kind geleverd worden. Minimaal 50% van de totale cofinanciering moet van private oorsprong zijn.

Deadlines en matchmaking
De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 24 maart 2022, om 14:00 u CET. De deadline voor het indienen van aanvragen is 20 september 2022 om 14:00 u CET. In de periode voorafgaand aan de deadline voor het indienen van een aanvraag organiseert NWO een matchmakingbijeenkomst. Deze vindt donderdag 27 januari 2022 plaats. Meer informatie volgt via de NWO-website en -nieuwsbrief.

Bron: NWO


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.