Biologische beweging waarschuwt voor onvoldoende ambitie in strategische plannen voor het GLB

Vandaag heeft de biologische voedings- en landbouwbeweging een evaluatie gepubliceerd van de maatregelen en budgetten ter ondersteuning van de biologische landbouw in de ontwerpen van strategische plannen voor het GLB (GLB-SP's) van de lidstaten. Uit de analyse, die gebaseerd is op de feedback van verenigingen van biologische boeren in 19 landen, blijkt dat, tenzij de ontwerpen van nationale strategische plannen voor het GLB in verschillende lidstaten aanzienlijk worden verbeterd, het nieuwe GLB niet zal bijdragen tot een significante ontwikkeling van de biologische landbouw in de EU.

IFOAM Organics Europe roept de Europese Commissie op ervoor te zorgen dat de lidstaten hun ontwerp van de strategische plannen herzien en met betere maatregelen en passende budgetten komen om de biologische productie en vraag te stimuleren, in overeenstemming met het EU-actieplan voor de ontwikkeling van de biologische landbouw.

"Duidelijke kloof tussen ambitie en budgetten"
Jan Plagge, voorzitter van IFOAM Organics Europe, waarschuwt: "Er gaapt een duidelijke kloof tussen de ambitie van de EU om tegen 2030 25% biologisch areaal te bereiken en de zwakke maatregelen en budgetten die momenteel zijn gepland om de biologische landbouw in veel lidstaten te ontwikkelen. Biologische landbouw kan bijdragen tot veel van de nieuwe GLB-doelstellingen om de natuur te beschermen, het dierenwelzijn te verbeteren, boeren mondiger te maken en plattelandsgebieden nieuw leven in te blazen. Biologische landbouwers moeten worden beloond met billijkere GLB-betalingen voor de voordelen die zij het milieu en de samenleving opleveren, overeenkomstig het beginsel van overheidsgeld voor collectieve goederen. Het is onlogisch en oneerlijk dat sommige regeringen overwegen soortgelijke GLB-betalingen toe te kennen aan vormen normen die veel minder ambitieus zijn dan de biologische landbouw en waarvan de milieuvoordelen niet zijn bewezen. Dit zal niet meer boeren stimuleren om over te schakelen op biologische landbouw."

Jan Plagge voegt daaraan toe: "Ondanks het teleurstellende akkoord over de verordening betreffende de strategische plannen voor het GLB, waarover volgende week wordt gestemd, staan de lidstaten nog steeds voor een enorme verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het volgende GLB de ineenstorting van onze biodiversiteit en de klimaatcrisis aanpakt. Meer conventionele boeren moeten worden gestimuleerd om over te schakelen op biologische landbouw, en biologische boeren moeten naar behoren worden beloond voor de collectieve goederen die zij leveren door kwaliteitsvoeding te produceren en tegelijk de natuur te beschermen. Meer steun voor de biologische landbouw is een slim instrument van het overheidsbeleid om ervoor te zorgen dat het volgende GLB zijn beloften en doelstellingen waarmaakt."

Situatie ook in Frankrijk en Duitsland zorgwekkend
De situatie is volgens IFOAM Organics Europe vooral zorgwekkend in grote landen zoals Frankrijk, waar de huidige ontwerpmaatregelen een stap terug zouden betekenen ten opzichte van het huidige GLB, aangezien de steun voor de instandhouding van de biologische landbouw is ingetrokken en biologische landbouw momenteel in het kader van een ecostelsel hetzelfde betalingsniveau zou ontvangen als andere normen zoals HVE (zogenaamde 'hoge milieuwaarde'), die minder milieuvoordelen opleveren en het gebruik van bestrijdingsmiddelen, kunstmest en GGO's toestaan. In Duitsland lopen biologische landbouwers nog steeds het risico tot 80 euro per hectare te verliezen ten opzichte van de huidige situatie, als gevolg van een vermeende dubbele financiering tussen ecoregelingen en maatregelen voor plattelandsontwikkeling. De aard en de begroting van de steunmaatregelen in Spanje en Polen blijven hoogst onzeker.

"Oostenrijk niet ambitieus genoeg"
Andere lidstaten hebben streefdoelen voor biologische grond vastgesteld die niet ambitieus genoeg zijn in vergelijking met de gebruikelijke groeitrends, zoals in Oostenrijk, het leidende EU-land wat het aandeel biologische grond betreft, dat slechts een streefcijfer van 30% heeft vastgesteld voor 2030 (terwijl het nu al 26% bedraagt) en heeft besloten de maatregelen inzake biodiversiteit en biologische landbouw samen te voegen, wat zal leiden tot een verlaging van de basispremie voor biologische landbouwpraktijken.

Bio-boeren soms zelfs niet betrokken
In sommige landen, zoals Spanje, Italië, Litouwen en Finland, zijn de verenigingen van biologische boeren zelfs niet betrokken bij het officiële raadplegingsproces over het SP van het GLB.

Positief is dat enkele landen duidelijke nationale doelstellingen hebben geformuleerd en realistische begrotingen en maatregelen hebben vastgesteld om die doelstellingen te bereiken. Dit is het geval in België (Wallonië), Kroatië, Denemarken en Hongarije.

Voor meer informatie: eric.gall@organicseurope.bio en www.organicseurope.bio 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven