Maatregelen ter bescherming van het bos in Peru en herbossing in Duitsland helpen het klimaat

REWE stapt met REWE Bio + vegan over op klimaatneutraal

Met de start van het nieuwe assortiment REWE Bio + vegan toont REWE dat plantaardige producten in bio-kwaliteit niet alleen goed kunnen zijn voor het dierenwelzijn en de natuur, maar ook voor het klimaat. Want veganistische producten veroorzaken in de grondstofproductie vaak een geringere CO2-voetadruk vergeleken bij dierlijke producten. De overige CO2-uitstoot, die ook bij de productie van vegan producten ontstaat, compenseert REWE jaarlijks: de compensatie gaat naar het Verified Carbon Standard Climate, Community & Biodiversity (VCS CCBS) gecertificeerd klimaat- en bosbeschermingsproject in Peru. Daarnaast plant REWE in de buurt van Keulen circa 32.600 bomen om ook hier de klimaatgevolgen te verminderen.

In totaal heeft de REWE group zichzelf ambitieuze klimaatdoelen gesteld: tegen 2040 wil het concern op bedrijfsniveau klimaatneutraal worden. Met consequente maatregelen ter reductie en vermijding wil de REWE group daarnaast haar absolute broeikasgasemissies tot aan het jaar 2030 met 30 procent ten opzichte van 2019 reduceren. Dit geldt voor alle landen waarin het handels- en toerismeconcern in Europa actief is.

"REWE is zich bewust van haar verantwoordelijkheid tegenover mensen, dieren en het milieu. Duurzaam handelen is voor ons geen trend, maar een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie – en dat sinds meer dan tien jaar. We streven ernaar onze rol op het gebied van duurzaamheid verder uit te breiden. Daar hoort ook het ecologische en sociaal verantwoordelijker vormgeven van het assortiment. De klimaatneutraliteit van REWE Bio + vegan is hiervoor een belangrijk element waar we ook bij andere eigen merken gebruik van kunnen gaan maken", zegt Peter Maly van de REWE Group.

Het assortiment van REWE Bio + vegan omvat meer dan dertig artikelen - van alternatieven voor verse kaas, mozzarella en yoghurt tot aan graanmelk, vegan remouladesaus en tofuproducten. Met de overstap op klimaatneutraliteit vanaf september 2021 compenseert REWE voor het begin circa 32.600 ton koolstofdioxide (CO2). Daarvoor werkt de levensmiddelhandelaar samen met ClimatePartner: diens label garandeert de klimaatneutraliteit van het gekenmerkte product. Want ClimatePartner berekent de CO2-voetafdruk van REWE Bio + vegan producten aan de hand van de Greenhouse Gas Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard (GHG Protocol). Daarbij wordt niet alleen gekeken naar CO2 maar ook naar de klimaatschadelijke gassen methaan, lachgas, zwavelhexafluoride, fluorkoolwaterstof en stikstoftrifluoride. De berekeningen omvatten de productlevenscyclus van grondstof en transport, productie en uitlevering tot aan de afvalverwerking (cradle-to-gate plus end-of-life).

Voor de regionale klimaatbescherming plant REWE één boom per gecompenseerde ton CO2. Daardoor wordt in Overath in de buurt van Keulen een acht hectare groot areaal als gemengd bos bebost. Daar worden meer dan 32.600 eiken, esdoorns, elsbessen, lijsterbessen en wilde kersenbomen geplant. Aan de bosranden worden inheemse struiken neergezet. Het bebossingsproject start in november 2021. Ook al is Duitsland één van de bosrijkste landen in de EU, ook hier hebben bomen last van de klimaatverandering. Droogte, hitte, stormen en ongedierte maken het de bomen moeilijk. Gemengde bossen gelden daarom als veerkrachtiger. Ze verdragen hitte en droogte beter en het risico op bosbranden is kleiner.

Bij het klimaatbeschermingsproject werken in Tambopata in Peru 400 families samen ter bescherming van 300.000 hectare biologisch waardevol primair regenwoud in het Amazonegebied. Het bos is hun levensruimte en tegelijkertijd levensruimte voor veel dieren- en plantensoorten. Door de toenemende aanleg van nieuw wegen neemt echter ook de illegale ontbossing toe. Door dit project verkrijgen de families de landrechten en daarmee duurzamere inkomensbronnen, bijvoorbeeld door de teelt van paranoten. De illegale ontbossing wordt daarmee onaantrekkelijker. De kleinschalige telers krijgen microkredieten, ondersteuning bij verkoop en transport en scholing over verwerkingsmethodes, zoals bijvoorbeeld de productie van zeep en olie.

Voor meer informatie:
www.rewe-group.com 


Publicatiedatum:



Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven