De Trog eerste CO2-neutrale bakkerij in België

Bio bakkerij de Trog is erin geslaagd om als eerste grootschalige Belgische bakkerij het CO2-neutraal label op haar naam te schrijven. Door een zorgvuldig uitgewerkt vergroeningstraject wist de Trog in een tijdspanne van 3 jaar haar CO2-uitstoot van 1372 ton te neutraliseren. Dit terwijl in dezelfde periode het totaal geproduceerde volume steeg met 15%.

Interne bewustmaking
Om dit, door het hele bedrijf gedragen doel te bereiken, bracht de Trog tal van actiepunten en in de praktijk. Essentieel hierbij is een continue bewustmaking en mobilisatie van alle medewerkers om actief mee te werken aan het realiseren van een groene, CO2-neutrale bedrijfsomgeving. Het systematisch uitschakelen van computers, elektrische toestellen, verlichting en productielijnen in combinatie met een sterk verminderd airco-gebruik en bewuster omgaan met mobiliteitissues leidt al heel snel de sterke resultaten.

Bronnen van CO2-uitstoot beperken
Een acceleratie-effect, goed voor het neutraliseren van een derde van de gemeten uitstoot, werd bekomen door fors te investeren in de transformatie van gebouwen en kantoren naar een groene infrastructuur (isolatie volgens hoogste normen, omschakeling naar ledverlichting) en het drastisch aanpakken en reduceren van grote bronnen van CO2-uitstoot zoals koelvloeistof- en persluchtgebruik.

Vergroenen
Bijkomend volgden substantiële investeringen in zonnepanelen en recuperatietechnieken om de restwarmte van ovens elders in te zetten. De bio-bakkerij realiseerde in diezelfde periode de integrale omschakeling naar groene elektriciteit, het gebruik van regenwater voor sanitaire doeleinden en het verminderen van de impact van verpakkingsmateriaal. Door belading van vrachtwagens en routes te optimaliseren daalde het aantal transporten.

Bewust ambachtelijk
Om als biologisch bakker erkend te worden, voldoet De Trog aan een aantal strikte regels over de grondstoffen én het bereidingsproces. Het ambachtelijke bio-brood wordt gemaakt van graangewassen die geteeld worden in de volle grond zonder het gebruik van chemisch-synthetische pesticiden of kunstmest. Bio is meer dan een set regels, het is ook een ideaal dat werd samengevat in vier principes: ecologie, gezondheid, zorg, billijkheid. Die principes vormen samen een visie op een voedselproductie waar ze bij De Trog achter staan, waarbij de ecologische, sociale en economische duurzaamheid hand in hand gaan.

Maatschappelijk ecologisch engagement
Vanuit maatschappelijk ecologisch engagement investeert De Trog ook in projecten om elders de CO2-uitstoot te verminderen. Het project Safe Water Supply (drinkwaterputten) in Eritrea is daar een voorbeeld van. Het project voorziet in de installatie van veilige, hygiënische drinkwaterputten. Zo stoppen ze niet alleen de ontbossing, maar ook de erosie die daar het gevolg van is. Bijkomende winstposten zijn het verminderen van ziektes als gevolg van het drinken van vervuild water en het reduceren van koolmonoxide-uitstoot bij het koken van vervuild water.

Het aanplanten van het Trog-bos. 

Tot slot heeft Bio Bakkerij De Trog de handen in elkaar geslagen met de belangenvereniging Natuurpunt, door het vrijmaken van de nodige budgetten voor de aanplanting van een bos (het De Trog-bos), een actie die in het voorjaar van 2020 plaatsvond. Een tweede plantactie volgt in het najaar van 2020. Een hectare bos is goed voor een CO2-reductie van 9 ton.

Klik hier voor meer informatie. 

Voor meer informatie:
Bio bakkerij de Trog
Rozendaalstraat 65
8900 Ieper, België
+32 (0)57 485419
info@detrog.be  
www.detrog.be  


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven