Bioverenigingen trekken aan de bel: Oostenrijk dreigt biologisch aandeel te verliezen

Biologische verenigingen en milieuorganisaties bekritiseren de plannen van Oostenrijk om de landbouwhervorming van de EU door te voeren. Met de geplande financieringsstructuur dreigt het land biologische landbouwbedrijven te verliezen, zo luidt de kritiek.

"De huidige voorstellen voor de nieuwe ÖPUL zouden een stap terug betekenen en de biologische landbouw in Oostenrijk verzwakken", aldus Gertrud Grabmann, voorzitster van de brancheorganisatie Bio Austria.

Nieuwe plannen
Nadat in juni op Europees niveau overeenstemming is bereikt over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), moeten de lidstaten voor het eind van het jaar strategieplannen indienen voor de uitvoering op nationaal niveau.

Het Oostenrijkse ministerie van Landbouw had hierover al in november 2020 eerste ontwerpen gepresenteerd, gevolgd door een openbare raadpleging in mei 2021. Onder meer het ÖPUL (Oostenrijks programma voor milieuvriendelijke landbouw), dat de steun voor milieumaatregelen en plattelandsontwikkeling via de tweede pijler regelt, zal worden hervormd.

Tot dusver is de biologische landbouw in het kader van het programma bevorderd via een afzonderlijke maatregel om landbouwbedrijven te compenseren voor de extra kosten die voortvloeien uit de naleving van de biologische verordening van de EU.

De plannen voor de nieuwe financieringsperiode voorzien daarentegen niet langer in een afzonderlijke organische financiering. In plaats daarvan moeten landbouwbedrijven worden beloond voor hun milieuvriendelijke praktijken via algemene maatregelen die ook beschikbaar zijn voor conventionele landbouwers.

Voor Bio Austria doen de plannen "geen recht aan de systemische meerwaarde van de biologische landbouw". De vereniging eist een aparte maatregel om de biologische landbouw te bevorderen. "Wij zouden ons tegen een dergelijke discriminatie met alle mogelijke middelen verdedigen," aldus Grabmann. "Een kwart van de boeren met voeten treden is voor mij ondenkbaar".

Groot aandeel
Met 23 procent van alle landbouwbedrijven en meer dan een kwart van het landbouwareaal behoort Oostenrijk tot de lidstaten met het grootste aandeel bio. Het land zit daarmee al boven het streefcijfer van 25 procent biologische landbouwgrond dat de EU in haar vlaggenschipinitiatieven, de Farm-to-Fork en de biodiversiteitsstrategie, heeft vastgesteld.

In een in april gepubliceerd werkdocument van verschillende milieu- en industrieorganisaties wordt deze status echter in gevaar gebracht als gevolg van de geplande wijzigingen in de nationale steun.

"Met de voorstellen die op tafel liggen, zouden wij in Oostenrijk niet in staat zijn het aandeel te verhogen (...)," aldus het werkdocument. Volgens het document "zou er zelfs een ernstig risico bestaan dat wij veel landbouwbedrijven zouden verliezen die reeds op biologische landbouw zijn overgeschakeld".

Volgens de verenigingen lopen veehouderijbedrijven een bijzonder risico omdat zij investeringen moeten financieren zoals de verbouwing van stallen of extra verzorging van dieren.

Versterking
Landbouwminister Elisabeth Köstinger daarentegen ziet de hervorming van het GLB en de nationale plannen als een versterking van het Oostenrijkse "succesmodel", dat volgens haar wordt gekenmerkt door kleine landbouwbedrijven, hoge ecologische normen en een voortrekkersrol in de biologische landbouw.

"De nieuwe GLB-periode stelt de Oostenrijkse weg van duurzame landbouw veilig", zei Köstinger in juni over het Europese akkoord. "Het is geen toeval dat wij de biologische wereldkampioen en de delicatessenwinkel van Europa zijn," voegde zij eraan toe.

Momenteel gaat ongeveer 44 procent van het Oostenrijkse agromilieuprogramma in het kader van de tweede pijler naar biologische landbouwbedrijven. In maart heeft het ministerie ook een "Toekomststrategie voor biologische landbouw 2030" gepresenteerd om de vraag naar en de productie van biologische producten te versterken.

In het kader van de Europese onderhandelingen over de landbouwhervorming heeft Oostenrijk ook herhaaldelijk gepleit voor de bevordering van de biologische landbouw en van ecologische diensten in het algemeen. Zo riep Köstinger in een open brief van oktober 2020 op tot een versterking van de tweede pijler.

Biodiversiteit
Katharina Bergmüller van de natuurbeschermingsorganisatie BirdLife Austria benadrukte tegenover EURACTIV Duitsland dat een groter aandeel ongebruikte grond van cruciaal belang is voor de bescherming van de biodiversiteit. Hier zijn voor landbouwsubsidies maatregelen nodig die verder gaan dan de eisen voor biologische landbouw.

"Natuurlijk heeft biologisch al positieve effecten," legde zij uit, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen of de normen inzake dierenwelzijn. Volgens Bergmüller is dit alleen echter niet voldoende, vooral omdat ook in de biologische landbouw de grond steeds intensiever en industrieel moet worden bewerkt om aan de toenemende vraag naar biologische producten te voldoen.

"Voor de biodiversiteit is het grootste probleem momenteel het veelvuldige gebruik en de zware bemesting, zowel op akkers als op grasland. En er is niets inherent aan dat nu biologisch beter zou maken," voegde ze eraan toe.

Bron: Euractiv Duitsland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven