Rabobank boekt nettowinst van 2.160 miljoen euro over eerste halfjaar

De positieve economische groeicijfers en het herstel van de negatieve impact van Covid-19 zijn duidelijk zichtbaar in de resultaten van Rabobank. Een vrijval van de kredietvoorzieningen, positieve herwaarderingen van activa door verbeterde marktomstandigheden en solide prestaties in verschillende bedrijfsonderdelen zorgen in het eerste halfjaar van 2021 voor een sterke nettowinst van € 2.160 miljoen. Ondanks de verbeterde condities zijn structurele uitdagingen zoals de lagerenteomgeving niet verdwenen en zullen deze de resultaten van de bankensector blijven beïnvloeden.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie: “De pandemie heeft de samenleving nog altijd stevig in haar greep. Alhoewel in sommige landen door de recente opheffing van Covid-19-maatregelen een einde kwam aan een moeilijke periode, is een aantal van deze restricties weer ingevoerd in reactie op stijgende besmettingscijfers. Het is duidelijk dat de pandemie nog niet voorbij is. Covid-19 zal ook in de nabije toekomst zijn weerslag hebben op onze klanten, onze collega's, de maatschappij en Rabobank zelf."
 
Veerkrachtige land- en tuinbouwsectoren
Het eerste halfjaar van 2021 kent twee gezichten, volgens Draijer. "Eén perspectief is dat er klanten zijn die profiteren van het economisch herstel. Dat zien we bijvoorbeeld in onze transactiegegevens, waaruit blijkt dat consumentenbestedingen zijn toegenomen. Ook bleken Food & Agri-sectoren veerkrachtig deze periode. Aan de andere kant zien we dat sommige klanten het nog steeds moeilijk hebben, ondanks het herstel van een aantal van de door Covid-19 getroffen sectoren. Het beëindigen van steunmaatregelen van de Nederlandse overheid in de tweede helft van het jaar kan er voor zorgen dat er financiële problemen ontstaan bij een aantal klanten. Daarnaast zien we dat extreme klimaatgebeurtenissen als droogte en overstromingen impact hebben op onze klanten, naast tekorten in bijvoorbeeld chips, bouwmaterialen en arbeidskrachten.
 
In een veranderend financieel landschap blijven we trouw aan onze missie ‘Growing a better world together’. Klantcontact vindt steeds vaker plaats via nieuwe digitale diensten, we blijven innoveren en onze diensten aanpassen aan de veranderende klantbehoeften. De aangekondigde herstructurering van Rabobanks kantorennetwerk in Nederland is dan ook in volle gang. Het sterke resultaat dat nu voorligt, schrijven we deels toe aan het herstel van de negatieve ontwikkelingen in 2020. Onze basis is solide, maar moet sterker gezien de structurele druk op het traditionele bankmodel zoals de uitgebreide regelgeving voor banken, concurrentie van nieuwe (digitale) niet-banken, cyberrisico's en de lage renteomgeving.
 
Onze rol als poortwachter van het financiële systeem is topprioriteit. Het afgelopen halfjaar hebben we meer dan 500 Know Your Customer-medewerkers (KYC) aangenomen in Nederland, waardoor het totale aantal medewerkers wereldwijd nu ongeveer 4.500 is. In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering wordt de Nederlandse samenleving ook gesterkt door Transactie Monitoring Nederland (TMNL), die dit jaar de collectieve transactiemonitoring van het commerciële betalingsverkeer startte.
 
Een boeiende ontwikkeling is de start van onze Rabo Carbon Bank afgelopen februari. Bij de lancering van het eerste project stelden we duizenden kleine boeren in staat CO2 af te vangen uit de atmosfeer, en zo zullen er meer proposities gaan volgen. Voor onze hypotheekklanten hebben we de verduurzaming van woningen toegankelijker gemaakt: 36.500 klanten gebruikten onze nieuwe online scantool voor advies en concrete aanbiedingen om hun huizen te verbeteren. Ook noemenswaardig is de heropening van Rabo GroenSparen voor nieuwe klanten in april. Door de forse groei van 13% in dit spaarvolume tot eind juni, kunnen we nu € 2.313 miljoen investeren in groene initiatieven. Deze voorbeelden passen bij de kern van onze missie: het verbinden van klanten met onze kennis en financiële instrumenten, om zo bij te dragen aan de energietransitie en die van duurzaam wonen en duurzame voeding.
 
Is het genoeg? Zeker niet. Er is nog een lange weg te gaan om het klimaatvraagstuk op te lossen. We zien het als onze verantwoordelijkheid om samen met onze klanten hieraan bij te dragen. We zijn trots op de inspanningen van al onze medewerkers, met alle uitdagingen van het afgelopen halfjaar. Dank aan allen voor hun bijdrage en inzet.”
 
Financiële prestatie
Rabobanks financiële prestatie in de eerste zes maanden van 2021 was volgens de bank 'sterk' met een nettowinst van € 2.160 miljoen, significant hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Behalve solide prestaties in verschillende bedrijfsonderdelen, dragen de verbeterde marktomstandigheden bij aan deze financiële resultaten. Vorig jaar had Covid-19 een forse impact op de economie, de klanten van Rabobank, de financiële sector en de bank zelf. Deze ongekende situatie leidde tot aanzienlijk hogere kredietvoorzieningen en druk op de inkomsten.
 
Voorzichtigheid blijft door corona-onzekerheid
Ondanks de Covid-19-maatregelen vond er in de eerste helft van 2021 een scherp economisch herstel plaats door de brede beschikbaarheid van vaccins. De verwachte verslechtering van de kredietkwaliteit bleef tot op heden uit, vooral dankzij dit herstel, de veerkracht van Food & Agri-sectoren en de (verlenging van) diverse steunmaatregelen van de Nederlandse overheid. Daardoor daalde het aantal sectoren dat als kwetsbaar was aangemerkt door Covid-19 en rapporteert Rabobank een netto vrijval van kredietvoorzieningen van
€ 274 miljoen in de eerste helft van 2021 (minus 13 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille), € 1.716 miljoen lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De onzekerheid over toekomstig herstel is weliswaar afgenomen, maar Rabobank blijft voorzichtig aangezien de overheidssteunmaatregelen voor bedrijven aflopen en nieuwe varianten van het coronavirus kunnen opleven. Daardoor kan de kredietkwaliteit van Rabobanks zakelijke leningportefeuille in de tweede helft van 2021 of in 2022 worden geraakt.
 
Hoewel de aanhoudende lage rente druk blijft zetten op de rentewinst, zijn de totale inkomsten gestegen met 17%. Dit is het resultaat van onder andere de deelname van Rabobank aan het TLTRO III-programme – dat € 192 miljoen opbrengt in de eerste helft van 2021, en de verbeterde marktomstandigheden die resulteren in positieve herwaarderingen van aandelenbelangen. De provisie- en commissie-inkomsten herstelden in vergelijking met de eerste helft van 2020 en waren € 128 miljoen hoger. De verbeterde financiële prestaties zijn zichtbaar in alle bedrijfsonderdelen, waarbij vooral Rabo Investments goed presteert.
 
De stijging van inkomsten compenseerde ruimschoots de lichte stijging van de kosten, resulterend in een verbeterde cost/income ratio van 58,0% (2020: 65,3%). Het rendement op eigen vermogen verbeterde tot 10,4% (2020: 2,7%).
 
De kredietportefeuille steeg met € 4,8 miljard tot € 414,2 miljard, deels door valutaschommelingen. De Food & Agri-portefeuille nam met 4% toe tot € 104,8 miljard. Rabobank bleef marktleider op de Nederlandse woninghypotheekmarkt met een marktaandeel van 23%. De toevertrouwde middelen van retail- en wholesaleklanten stegen met 4%. Dit is in lijn met de stijging van de Nederlandse spaarmarkt en kan vooral worden toegeschreven aan de impact van Covid-19.
 
Dankzij de sterke resultaten in de eerste helft van 2021 steeg de CET 1-ratio tot 17,2%. De kapitaalpositie van Rabobank blijft daarmee robuust.
 
Vooruitblik
Met het oog op de komende periode stelt Wiebe Draijer dat de pandemie mogelijk nog leidt tot verdere financiële impact: “Het komt misschien later en kan minder hoog zijn dan eerder verwacht, feit is echter dat er nog steeds klanten zijn met uitdagingen. Zij hebben onze grootste aandacht en we blijven hen waar mogelijk ondersteunen. Zo hebben we bijvoorbeeld met andere partijen het Post Corona Groei Initiatief opgericht dat de vermogenspositie van Nederlandse bedrijven in nood kan versterken.
 
Met de pandemie houdt de onzekerheid aan. Reden voor de bank om voorzichtig te blijven, omdat de kredietkwaliteit van onze zakelijke leningportefeuille nog steeds kan worden geraakt. Ook de lage renteomgeving blijft onze resultaten onder druk zetten, evenals onze investeringen in KYC-maatregelen.
 
Kijkend naar onze duurzaamheidsagenda: ratingbureau Sustainalytics kende Rabobank in de afgelopen jaren een toppositie toe in hun ESG-risicobeoordeling. Ons duurzaamheidsbeleid is solide. Als koploper moeten we nu het tempo opvoeren, gezien onze portefeuille en de ontwikkeling van de klimaatcrisis. Zo zijn we in juli een pilot gestart met rentekorting voor duurzame Nederlandse melkveehouders. Ook lanceerden we met Rabo SmartBuilds de bouw van 12.000 flexibele en klimaatneutrale huurwoningen in Nederland. Dit initiatief draagt ook bij aan het oplossen van de woningschaarste en aan de financiële gezondheid van onze klanten.
 
Als coöperatieve bank blijven we ons maximaal inzetten voor onze maatschappelijke prioriteiten: onze rol als poortwachter van het financiële systeem en het investeren in geavanceerde KYC-technologie, onze inzet voor de Sustainable Development Goals en het bijdragen aan het oplossen van de woningnood in Nederland.”

Bekijk de halfjaarcijfers 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven