Abonneren

Vacatures

Top 5 - gisteren

Top 5 - afgelopen week

Top 5 - afgelopen maand

25-26 september

Voedingskwaliteit, Levenskwaliteit thema van BD Zomerschool

Jaarlijks komen jonge boeren uit Vlaanderen en (zuidelijk) Nederland samen op De Kollebloem voor de BD-Zomerschool. Tijdens de BD-Zomerschool verdiepen ze hun kennis over de landbouw, ze wisselen hun ervaring uit met elkaar en met oudere boeren. In die ontmoeting verbinden ze de theorie en de praktijk van de biodynamische landbouw.

Dit studieweekend richt zich niet enkel tot medewerkers en ondernemers in de BD-landbouw. Ook al wie in de praktijk van de biolandbouw staat, en graag wil kennismaken met wat er nog meer mogelijk is, is welkom. De BD Zomerschool wordt dit jaar voor de vijfde maal georganiseerd, op initiatief van pionier-boeren in samenwerking met vormingscentrum Landwijzer en de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding.

Levenskwaliteit
Met het thema van dit jaar sluiten we aan bij de oproep van de landbouwafdeling van het Goetheanum, om in plaatselijke activiteiten – en voorbereidend op de Internationale Landbouwconferentie van 2022 – verdiepend te werken rond de kwaliteit van biodynamische voeding. Niet alleen het belang van voeding voor mens, aarde en kosmos komt daarbij in beeld, maar ook welke invloeden en wisselwerkingen daarbij een rol spelen (inbegrepen de mens en zijn toewijding), de vraag hoe we kwaliteit kunnen waarnemen en waarneembaar maken,  … kortom : hoe ons werken in en voor de landbouw bijdraagt aan levenskwaliteit.

Programma
Bodemvisie en voedingskwaliteit door Ruud Hendriks

De natuurrijken als beeld voor voedingskwaliteit. De rol van elementen zoals C, N, O, H, … in voeding, maatschappij en levenssfeer. Bodemverzorging doorheen de ontwikkeling van de cultuur. Beoordeling van bodem- en voedingskwaliteit en de “evenwichtsoefening” tussen dualiteiten en polariteiten (groei/vorm).

Ruud Hendriks is practor kringlooplandbouw en docent bodemvruchtbaarheid bij Warmonderhof 

Levenskrachten waarnemen
door Anna van Oostwaard, BD-boer op pensioen  

Zaadveredeling en levenskrachten door Mieke Lateir

Bij de biologisch-dynamische groenteveredeling staat de cultuurplant in wisselwerking met haar omgeving centraal. De veredelaar werkt daarbij vormgevend en -ondersteunend vanuit dialoog met de plant, met respect voor haar integriteit. Zo ontwikkelt de veredelaar cultuurplanten die als voedingsmiddel ons mensen volledig ondersteunt en voedt.

De kwaliteit drukt zich daarbij niet uit in de som van onmiddellijk waarneembare afzonderlijke kenmerken van de plant maar is veel omvattender en behelst zowel het veredelingsproces als het product.

Mieke Lateir is adviseur biologische zaden voor Bingenheimer Saatgut 

Ontwikkeling van de wereld, ontwikkeling van de mens door Koen Dhoore 

Aan de mens en de wereld zoals we die nu kennen gaat een lange voorgeschiedenis vooraf. Een terugblik in het verre verleden van onze cultuur en onze wereld levert een verrassend perspectief op. Dat perspectief is niet enkel verrassend, het geeft ook vertrouwen en houvast, voor heden en toekomst van de landbouw.

Koen Dhoore is docent bij Landwijzer in de vakgroepen “Bedrijfsbeheer” en “BD landbouw”. 
 
Gezonde voeding vanuit een gezond mensbeeld door Ann Naeyaert
De Christoforusgemeenschap in Munte is een kleinschalige voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. De werking heeft de antroposofische visie van Rudolf Steiner als inspiratiebron. We mogen delen in de ervaring van deze gemeenschap met voeding die aansluit bij het antroposofisch mensbeeld.  

Ann Naeyaert is licentiate orthopedagogie en heilpedagoge. Zij werkt sinds 30 jaar (waarvan 23 jaar inwonend) in de Christoforusgemeenschap.
 
Preparaten voor voeding in balans door Antoine De Paepe

Antoine De Paepe vertelt over het belang van koemestpreparaat (hoorns met koemest ingraven is met Sint Michiel aan de orde) voor de levende bodem en groei van de plant, maar neemt ons ook mee in de praktijk. Waar en hoe kan je de werking van het koemestpreparaat waarnemen ? En we gaan natuurlijk ook zelf hoorns vullen, al dan niet om op het eigen bedrijf in te graven.

Antoine De Paepe is vrij-latende / los-latende BD-boer op De Kollebloem.

Voorbereiding
Ter voorbereiding wordt de deelnemers gevraagd hun “mooiste” product mee te brengen - misschien niet letterlijk het mooiste, maar in elk geval wel een product waarop je bij uitstek trots bent – om jezelf en je werk in de landbouw  voor te stellen. Waarom heb je dat product gekozen ? Welke kwaliteiten tonen zich daar ?

Wie koehoorns kan meebrengen voor de preparatenworkshop (om gevuld zelf weer terug mee te nemen of af te staan aan andere deelnemers) : dat wordt zeer gewaardeerd. De Kollebloem kan hiervoor zelf een aantal hoorns ter beschikking stellen, maar het is natuurlijk mooier als we kunnen uitdelen vanuit een gemeenschappelijk bijeengebrachte overvloed.

Praktisch
Plaats: De Kollebloem, Doornstraat 30, 9550 Sint-Lievens-Esse

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven