Zaterdag 27 november: Themadag Stichting Demeter i.s.m. de BD Vereniging en Aeres Warmonderhof

Ademen met de klimaatcrisis in de biodynamische landbouw

Op zaterdag 27 november zal de Themadag van Stichting Demeter in samenwerkng met de BD Vereniging en Aeres Warmonderhof gehouden worden. De themadag 'Ademen met de klimaatcrisis in de biodynamische landbouw' zal plaatsvinden bij Antropia in Driebergen.

Op de website van Stichting Demeter staat de volgende uitnodiging:

In navolging van de Internationale BD conferentie in Dornach van begin dit jaar, onderzoeken we met inspirerende ervaringsdeskundigen wat de klimaatcrisis met ons gevoelsleven doet en waar de aanknopingspunten zitten om met andere ogen naar de wereld te kijken en positieve veranderkracht te mobiliseren? Veel van onze bedrijven laten al zien dat we plekken kunnen creëren barstenvol leven.

We bekijken de klimaatcrisis vanuit ecologisch perspectief in samenhang met de toenemende ongelijkheid en de vervreemding van de natuur. Er zal in het programma ook ruimte zijn voor enkele muzikale verrassingen.

Deze thema's worden ingeleid door Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen UvU.

Elke ronde delen drie inleiders in 10 minuten -aan de hand van enkele beelden of voorwerpen - hun visie en belangrijkste ervaringen, gevolgd door uitwisseling met de deelnemers.

Erik Does, Imke de Boer, Klaas van Egmond en Roos Saat.

Ecologisch
Twee jaar geleden sprak Meino Smit op ons jaarlijkse congres naar aanleiding zijn promotieonderzoek over de grote uitdagingen om te komen tot een ecologisch volhoudbaar voedselsysteem. John Arink heeft dit met enkele collega boeren boeren als aansporing gebruikt om verder te denken over klimaatneutrale landbouw. Welke ideeën beginnen vorm te krijgen?

Imke de Boer werkt binnen de WUR aan een visie voor toekomstbestendige landbouw. Hoe kijkt ze naar de rol van de wetenschap, de BD landbouw en de positie van landbouwdieren in ons systeem?

Leonardo van den Berg geeft inzicht hoe jonge boeren kijken naar de toekomst van onze landbouw en wat toekomstboeren vooral bezig houdt.

  • John Arink, Demeter ekoboerderij Arink
  • Imke de Boer, hoogleraar Dier en Duurzame Voedselsystemen (WUR)
  • Leonardo van den Berg, coördinator Toekomstboeren

Sociaaleconomisch
Erik Does deelt als CEO van de grootste biologische supermarktketen zijn hoofdbrekens over de bijdrage van Ekoplaza richting een meer inclusieve en toekomstbestendige landbouw- en voedselketen?

Roos Saat is met gelijkgestemde jongeren actief binnen de klimaatbeweging Extinction Rebellion. Hoe kijkt zij naar ons huidige landbouw en voedselsysteem vanuit de klimaatbeweging en als boerendochter.

Wil Sturkenboom laat zien hoe hij samen met Lisan werkt aan diversiteit en inclusiviteit op zijn bedrijf en welke mogelijkheden dat biedt voor verbinding en eigen afzet.

  • Erik Does, CEO groothandel Udea en Ekoplaza biologische supermarktketen
  • Roos Saat, boerendochter Stadsboerderij Almere, en activist Extinction Rebellion (XR).
  • Wil Sturkenboom, samen met Lisan de rode draad van Fruittuin van West.


Spiritueel
Plantenveredelaar Jan Velema schetst hoe het al het levende steeds meer wordt 'verdingt' vanuit reductionistisch denken. Planten, dieren, mensen, teruggebracht tot een reductionistisch verzameling van cellen waar oplossingen niet vanuit ecologie maar vanuit technologie worden gezocht (nieuwe gmo technieken). Hoe geven we daar tegenwicht aan?

Marieke Vingerhoets geeft vanuit de antroposofie en als sociaal ondernemer impulsen aan een meer verbindende manier van leven en werken.

Ruud Hendriks gaat in op hoe hij vorm geeft aan de ontwikkelingsweg van jongeren in het landbouwonderwijs. Hoe gaat hij om met hun zorgen en toekomstperspectieven?

  • Jan Velema, oprichter biologisch zaadgoed bedrijf Vitalis en gepensioneerd veredelaar.
  • Marieke Vingerhoets, sociaal entrepreneur Elia en actief lid van de jeugdsectie Antroposofische Vereniging
  • Ruud Hendriks, docent bodemvruchtbaarheid Aeres Warmonderhof en kringlooppractor.

Tijdens het middagdeel splitsen we op in groepjes om onder leiding van Lian Kasper uit te wisselen. Hoe raakt de klimaatcrisis ons? Hoe kunnen we vanuit een gedeeld besef van urgentie vol passie en moed onze veranderkracht inzetten? En hoe ziet dat er dan uit op het bedrijf? We werken toe naar een verbeelding van een klimaatneutrale en inclusieve biodynamische landbouw en voedselcultuur vanuit ieders persoonlijke perspectief.

Programma
9.30 Inloop met koffie/thee
10.00 – 10.10 Welkom dagvoorzitter Bert van Ruitenbeek
10.10 – 10.40 Inleiding Klaas van Egmond
10.40 – 11.25 Ecologie
11.25 - 11.45 Pauze
11.45 - 12.30 Sociaaleconomisch
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 Spiritueel
14.15 – 15.45 Groepsuitwisseling en creatie o.l.v. Lian Kasper
15.45 Afsluiting
16.00 Borrel

Kosten € 95 inclusief drankjes, lunch en borrel

Licentiehouders van Stichting Demeter en leden van de BD Vereniging € 75

Dankzij bijdragen van onderstaande sponsors hebben we tot maximaal 30 toegangskaarten voor € 10 beschikbaar voor nog studerende jongeren (er is ook een extra tegemoetkoming mogelijk als reiskosten onhaalbaar zijn). 
Mocht u buiten deze categorie vallen, maar om andere redenen niet in staat voor volledig tarief deel te nemen, neem dan even contact met ons op.

Aanmelding op volgorde van binnenkomst, via info@stichtingdemeter.nl.

Wanneer op de geplande datum de anderhalve meter maatregel nog van kracht is, kunnen we maximaal 75 deelnemers toelaten en zullen we anderen voor een gereduceerd tarief een online verbinding bieden. In het geval de anderhalve meter maatregel vervalt kunnen we 150 deelnemers toelaten en komt er geen online optie.

Sponsoring van jongerenkaarten met dank aan Ekoplaza, Green Organics en NaNa Bio.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven