Duitse landbouwtelling 2020

Steeds meer bedrijven telen biologisch

Tien procent van de landbouwbedrijven in Thüringen werkte in 2020 volgens de criteria van de biologische landbouw. Uit de resultaten van de landbouwtelling 2020 bleek dat de deelstaat 3.708 landbouwbedrijven telde met een totaal areaal van bijna 775.000 hectare. 10,1% van deze bedrijven teelde volgens de criteria van de biologische landbouw en daarbij zijn ze onderworpen aan controleprocedures passend bij de EG-verordening 834/2007 voor grondbeheer en dierhouderij. 

Het Bureau voor de Statistiek van Thüringen deelt verder mee dat deze bio-bedrijven met bijna 51.000 hectare op 6,6% van het totale landbouwareaal in Thüringen teelden. Meer dan twee derde (70,2%) c.q. 35.769 hectare was in beheer van 78 bedrijven die over een oppervlakte van 200 hectare of meer beschikten.

De gemiddelde bedrijfsgrootte van de biologische bedrijven in Thüringen lag op 136 hectare. Het landelijk gemiddelde lag hierbij op 61 hectare. Twee derde van de biologische bedrijven in Thüringen hield dieren, dat kwam overeen met het landelijk gemiddelde.

Tijdens de vorige landbouwtelling in 2016 waren er slechts 248 bio-bedrijven (6,9% van alle landbouwbedrijven) met een totaal landbouwareaal van 36.664 hectare (4,7% van het totale landbouwareaal). De gemiddelde bedrijfsgrootte lag toen op 148 hectare en 73% van deze bedrijven hield dieren.

Daarmee zijn er binnen vier jaar 127 bedrijven (+51,2%) overgestapt op een biologische teeltwijze, waardoor het biologische landbouwareaal met 14.297 hectare (+39,0%) toenam.

Nordrhein-Westfalen: 1.955 landbouwbedrijven telen biologisch
Nordrhein-Westfalen telde in maart 2020 1.955 landbouwbedrijven die volgens de richtlijnen van de biologische landbouw teelden. Het Bureau voor de Statistiek van de deelstaat deelt aan de hand van de resultaten van de landbouwtelling 2020 mee dat dat ten opzichte van tien jaar geleden een toename betekent van 651 bedrijven c.q. 49,9%. Daarmee teelt 5,8% van de in totaal 33.611 landbouwbedrijven in Nordrhein-Westfalen biologisch. Bij de landbouwtelling van 2010 gaven 1.304 bedrijven aan volgens biologische richtlijnen te telen. Dat was 3,8% van alle bedrijven.

Op 83.971 hectare c.q. 5,7% van het totale landbouwareaal in Nordrhein-Westfalen (1.473.157 hectare) werd in 2020 biologisch geteeld. Dat was 30.761 hectare c.q. 57,8% meer dan ten tijde van de landbouwtelling 2010 (53.210 hectare). Destijds lag het aandeel van het biologisch landbouwareaal op 3,6%.

Baden-Württemberg: uitbreiding van het biologische landbouwareaal met 75.000 hectare
In 2020 waren er in Baden-Württemberg 4.459 bedrijven die op een totaal oppervlakte van 173.656 hectare volgens de richtlijnen van de Europese bio-verordening teelden. Volgens het Bureau voor de Statistiek van de deelstaat kon er hierbij in de afgelopen tien jaar een stijging van meer dan 1.400 bedrijven (+47%) en 75.000 hectare landbouwareaal (+77%) vastgesteld worden. Het aandeel van het biologisch landbouwareaal aan het totale landbouwareaal is in dezelfde periode gegroeid van 7% naar 12% en ligt daarmee boven de landelijke waarde van 10%.

In de biologische landbouw in de deelstaat speelt grasland een belangrijkere rol dan bij de conventionele bedrijven. Bij de bio-bedrijven kon er bij blijvend grasland een aandeel van 56% aan het totale landbouwareaal geregistreerd worden, bij de conventionele bedrijven lag dit percentage daarentegen op 36%. In heel Duitsland lag het aandeel blijvend grasland in bio-bedrijven op 52% en daarmee onder de waarde van Baden-Württemberg.

In de akkerbouw werd op 71.082 hectare biologisch geteeld. Sinds 2010 vond er daarmee een verdubbeling van het areaal plaats. Het conventionele akkeroppervlak (739.198 hectare) is echter meer dan tien keer zo groot. 

Landelijke resultaten van de Duitse landbouwtelling 2020 zijn in het gemeenschappelijke statistiekportaal van de deelstaten en de federale staat te vinden. De resultaten worden onder andere in de vorm van een interactieve StoryMap met de titel 'biologische landbouw in Duitsland' gepresenteerd.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven