Nieuw standaardwerk over beheer van bloemrijke akkers

De akkerflora van Nederland is de laatste decennia sterk achteruitgegaan. Omdat elke akker uniek is onder andere qua grondsoort, ligging, geteelde gewassen en bodembewerking is inzicht hierin van belang voor succesvol herstel en beheer van de akkerflora, de percelen en de te maken keuzes daarbij.

Welke akkertypen en bijbehorende grondsoorten zijn er ? Hoe krijg je soortenrijke akkers terug? Wat is gewenst akkerbeheer: van grondbewerking naar zaaien tot bemesting en oogst. Hoe kun je achteruitgang voorkomen en hoe maak je een akker geschikt voor de fauna?

Het Het Akkerboek - Buijtenland van Rhoon bundelt tien jaar nieuwe en oude inzichten over bloemrijke akkers. Nooit eerder verscheen een dergelijk standaardwerk op het raakvlak tussen landbouw en natuurbeheer. Het boek is bedoeld als standaardwerk voor boeren, natuurbeheerders en floristen. Het geeft een compleet overzicht over het landbouwkundig en ecologisch beheer van akkers met zeldzame wilde planten. Eveneens worden alle bijzondere planten in al haar levensstadia afgebeeld: van kiemplant tot zaaddoos. Het boek is daardoor ook een aanvulling op bestaande determinatiegidsen voor planten.

Foto: Auteurs Het Akkerboek - Buijtenland van Rhoon

Dit boek beschrijft de typen akkers in Nederland en bijbehorende grondsoorten, 94 kenmerkende (soms uitgestorven) akkerflorasoorten, per soort afbeeldingen met levensstadia en gelijkende soorten achtergrondinformatie over o.a. verspreiding, specifiek beheer en herintroductie.

Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met Kennisnetwerk OBN, Natuurmonumenten, Louis Bolk Instituut, B-Ware, Natuurbalans en Eichhorn Ecologie.

is als inkijk exemplaar beschikbaar en verkrijgbaar bij de uitgever. www.knnvuitgeverij.nl/artikel/het-akkerboek

Boekpresentatie
Bij de onthulling van “Het akkerboek -  Ontwikkeling en beheer van kruidenrijke akkers” van KNNV Uitgeverij heeft Ilse Geijzendorffer, bestuurder van het Louis Bolk Instituut, net als in het voorwoord van het boek, meegegeven hoe waardevol akkerflora is voor het terugbrengen van biodiversiteit in het Nederlandse landschap.

Daarmee wordt niet alleen de natuurwaarde verhoogd, maar worden tal van natuurlijke processen versterkt, zoals plaagbestrijding en bestuiving. De terugkeer van een rijke akkerflora vormt een belangrijke ecologische bouwsteen voor bijvoorbeeld insecten, die weer dienen als voedsel voor akkervogels enzovoorts. Het beheren van kruidenrijke akkers kan alleen door een combinatie van ecologische en agrarische kennis.

In de deels online deels fysieke bijeenkomst waren de auteurs, waaronder Udo Prins, mede auteur van het boek en actief betrokken bij het onderzoek in het Buijtenland van Rhoon, aanwezig. Voor het Louis Bolk Instituut komen belangrijke elementen van de missie in dit boek en in dit onderzoek samen: kennisontwikkeling en toepassing daarvan met en in de boerenpraktijk en voor een breed maatschappelijk publiek. Dat dat ook in een mooi gebied als het Buijtenland van Rhoon kan, samen met boeren, andere kennisorganisaties en met de Gebiedscoöperatie, bewijst deze feestelijke dag rond dit prachtige boek!

Het Buijtenland van Rhoon
Op deze plek vlakbij Rotterdam willen boeren, recreatieondernemers, natuurbeschermers en lokale verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur en met aandacht voor eerlijk voedsel geteeld dichtbij de consument. Volg deze uitdagende, duurzame ontdekkingstocht en ontwikkelingstraject online of kom langs en geniet onder andere van de bloemrijke akkers. Het Louis Bolk Instituut bracht in 2018 een rapport uit “Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon: Nulmeting als basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur”.

De auteurs
Peter Verbeek is mede-eigenaar van Natuurbalans te Nijmegen. Udo Prins werkt als onderzoeker ‘Duurzame Teelt’ bij het Louis Bolk Instituut. Robert Ketelaar is landschapsecoloog bij Natuurmonumenten. Karl Eichhorn is zelfstandig onderzoeker en adviseur ecologie in Wageningen. Emiel Brouwer is senior-onderzoeker natuurherstel en bodem bij B-Ware.

Voor meer informatie over het onderzoek over akkerflora bij het Louis Bolk Instituut:

Udo Prins
06 12717882
u.prins@louisbolk.nl
www.louisbolk.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.