Subsidie voor duurzame landbouw Utrecht

De provincie Utrecht stelt 600.000 euro beschikbaar aan Utrechtse land- en tuinbouwers om samen te komen tot nieuwe ideeën ten behoeve van de verduurzaming en daarmee toekomstbestendigheid van de sector. De subsidieregeling ‘Samenwerking voor Innovaties’, moet ertoe leiden dat marktpartijen gezamenlijk plannen uitwerken voor een meer winstgevende aanpak van natuurinclusieve, klimaatneutrale- en kringlooplandbouw.

Een natuurinclusieve aanpak van agrariërs betekent dat bedrijven zorgvuldig gebruik maken van natuurlijke grondstoffen en bronnen, de bodem duurzaam beheren en de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen verminderen. Deze vorm van landbouw vraagt om innovaties en om een andere manier van werken. Met het subsidiegeld kan de agrarische sector zelf aan de slag om te onderzoeken hoe binnen de nieuwe vormen van landbouw, voldoende mogelijkheden blijven om een goede boterham te verdienen.

Regeling
De Utrechtse (grondgebonden) landbouwsector heeft al veel kennis over duurzaam bodembeheer, over de inzet op biodiversiteit binnen landbouwbedrijven, agrarisch natuurbeheer en vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze grote hoeveelheid kennis is goed bruikbaar voor het ontwikkelen en verder verbeteren van verdienmodellen. De subsidieregeling richt zich daarom op meer samenwerking tussen de partijen die zich al inzetten op de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor agrariërs. De nauwere samenwerking moet leiden tot goede oplossingen.

Partijen die van plan zijn nieuwe verdienmodellen verder te ontwikkelen, kunnen tot een bedrag van 300.000 euro subsidie aanvragen. In de praktijk zal het bijvoorbeeld gaan om vernieuwingen op het vlak van kortere ketens van boer tot consument. Ook kan een verandering in de manier waarop landbouwgrond gebruikt wordt onderdeel zijn van een aangepast verdienmodel of er kan bijvoorbeeld nader onderzocht worden welke bijdrage land- en tuinbouwers kunnen leveren bij ecosysteemdiensten. Dat laatste is bijvoorbeeld het opslaan van koolstof door de aanplant van nieuwe bomen.

Plattelandsontwikkelingsprogramma
De regeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+). Dit is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. De provincie maakt drie ton vrij voor de regeling en de Europese Unie vult dat aan met nog eens drie ton. Op die manier is zes ton beschikbaar voor de Utrechtse boeren. 

Bron: Provincie Utrecht


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven