"Effect minimaal"

Verbod op glyfosaatgebruik op rijksgronden zit er niet in, volgens Knops

Als het aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops ligt, komt er geen verbod voor het gebruik van glyfosaathoudende middelen op gronden van het Rijksvastgoedbedrijf. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet diende een motie in om het gebruik van van glyfosaat per direct te
stoppen op rijksgronden, en bij het (opnieuw) verpachten
van gronden aan landbouwbedrijven voortaan de clausule op te nemen dat deze uitsluitend voor biologische landbouw gebruikt mogen worden.  In een brief aan de Tweede Kamer ontraadt Knops deze motie.  

De vigerende wet- en regelgeving weliswaar aanknopingspunten biedt om het gebruik van (toepassingen van) glyfosaathoudende middelen nationaal te beperken, maar dat dit alleen mogelijk is als uit nieuwe wetenschappelijke inzichten blijkt dat niet meer voldaan wordt aan de goedkeurings- en toelatingsvoorwaarden. Hiervan is op dit moment geen sprake, schrijft Knops. De staatssecretaris zegt zich te vinden het uitgangspunt dat er geen glyfosaathoudende middelen worden gebruikt, tenzij het niet anders kan, zoals dat is afgesproken in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030. 

Minimaal effect
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ongeveer 41.000 hectare grond ter beschikking. Hiervan is ongeveer 90% in gebruik gegeven aan agrarische ondernemers op basis van reguliere pachtcontracten (doorgaans levenslang) en ongeveer 10% op basis van geliberaliseerde pachtcontracten (doorgaans voor een periode van 4 tot 6 jaar). "Het is op basis van geldend recht niet mogelijk om lopende pachtcontracten open te breken en daaraan eenzijdig andere voorwaarden te verbinden, zoals het verbieden van het gebruik van glyfosaathoudende middelen", schreef Landbouwminister Carola Schouten eerder aan de Tweede Kamer. "Indien het kabinet zou overgaan tot een verbod van het gebruik van glyfosaathoudende middelen op geliberaliseerde gronden van de Staat is het effect minimaal", vult Knops aan. "Het betreft namelijk 0,2% van het totale Nederlandse landbouwareaal." 

Biologische landbouw
Raymond Knops ontraadt weliswaar de motie van Bromet, hij ziet wel mogelijkheden om de biologische landbouw te bevorderen. "Om die reden heb ik het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gegeven de haalbaarheid te onderzoeken om bij openbare inschrijving van geliberaliseerde pachtgronden een hogere waarde toe te kennen aan inschrijvingen op basis van duurzaamheidscertificaten, zoals SKAL. 

Bron: Ministerie van BZK


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven