Innovatiefonds voor biodiversiteit opnieuw opengesteld

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel opent op zaterdag 22 mei – de Dag van de Biodiversiteit - voor het tweede jaar op rij het ‘Samen voor biodiversiteit’ Innovatiefonds. Projecten die structureel biodiversiteit versterken in Nederland kunnen vanaf zaterdag een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen via de website van het Deltaplan. De maximale financiële bijdrage per project is €25.000. Het Innovatiefonds wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. Het aanleggen of behouden van landschapselementen speelt dit jaar hierin een belangrijke rol, geheel in lijn met het Aanvalsplan Landschapselementen dat het Deltaplan in maart aanbood aan demissionair minister Carola Schouten. “We denken bijvoorbeeld aan boeren die samen met burgers aan de slag gaan om landschapselementen zoals heggen, houtwallen of bomen terug te brengen’’, geeft Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, aan. “Of bedrijven, boeren en burgers die zich inzetten voor een biodivers verdienmodel. Iedereen met een goed projectvoorstel om de biodiversiteit in de eigen omgeving te herstellen kan een aanvraag indienen.”

Financiële impuls voor versterking biodiversiteit
In 2020 en 2021 reserveert het Deltaplan Biodiversiteitsherstel per jaar €200.000 voor het Innovatiefonds. Vorig jaar ontvingen acht inspirerende projecten een bijdrage uit het Innovatiefonds.

Een van deze projecten is Hoeksche Waard Zoemt. In het project werken burgers, overheden, natuurorganisaties, boeren en imkers aan een netwerk van wegen voor de natuur. Bermen, dijktaluds en oevers worden hier zo beheerd dat het er voor onder andere insecten goed toeven is. ''Mensen hebben wegen nodig om zich te kunnen verplaatsen. Dat geldt ook voor planten en dieren'', legt projectleider Joost Kievit uit. ''Wegen voor natuur zijn stroken groen waar een variatie aan planten kan groeien. Er is voedsel te vinden voor insecten en andere dieren en er is schuilgelegenheid voor vijanden of extreme weersomstandigheden. De wegen zijn nodig om een geschikt leefgebied te vinden of tot voortplanting te komen.''

Ook in Salland wordt dankzij het Innovatiefonds gewerkt aan biodiversiteitsherstel. In project Salland Biodivers werken burgers en boeren, verenigd in Heel Broekland Bloeit, samen aan een meer glooiend, natuurlijk landschap. En dat is volgens projectleider Guus Schutte hard nodig. ‘’Vroeger had je hier veel meer bosschages en bospercelen. Dat is met de schaalvergroting van de dorpen in de jaren '70, '80 en '90 deels verdwenen. Bosschages en bos zorgden voor meer biodiversiteit. Die landschapselementen willen we weer terugbrengen.’’

Het Innovatiefonds wordt gefinancierd uit een eenmalige bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De maximale bijdrage per project is €25.000. Aanvragen voor een bedrag lager dan €25.000,- euro komen ook in aanmerking voor een bijdrage.

Deelnamecriteria en meer informatie
Projectvoorstellen kunnen worden ingediend via het formulier op de website van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Hier zijn ook de criteria voor toekenning te vinden. Projectvoorstellen kunnen tot en met 25 juni 2021 worden ingediend via de website.

Bron: Deltaplan Biodiversiteitsherstel


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven