28 april: stikstof als verdienmodel

Masterclasses voor duurzame melkveehouderij

Met het programma 'Integraal Aanpakken' wordt inzicht verkregen in de kansen en mogelijkheden waarmee melkveebedrijven op een integrale wijze kunnen verduurzamen. In het kader van dit programma worden drie online masterclasses gehouden.

Tijdens de masterclasses wordt met de deelnemers ingegaan op de emissies van broeikasgassen methaan en ammoniak in de melkveehouderij, de twee grote uitdagingen van de sector. Onderzoekers, beleidsmakers en melkveehouders sparren samen over mogelijkheden tot emissiereductie in samenhang, die vooral ook rendabel moeten zijn voor de agrarisch ondernemer.

De eerste masterclass was op woensdag 21 april. Deze online bijeenkomst stond in het teken van 'Klimaat'. Besproken werd hoe broeikasgassen in de melkveehouderij, waarvan methaan de belangrijkste is, ontstaan en welke maatregelen melkveehouders kunnen nemen om uitstoot te verminderen. 

Stikstof als verdienmodel
Op woensdag 28 april wordt de volgende masterclass gehouden. Onder de titel 'Stikstof als verdienmodel: aanpak Nieuwkoopse boeren' wordt dieper ingegaan op het verwaarden van behaalde emissiereducties. De online bijeenkomst start om 20.30 uur. Bekijk de uitnodiging hier.

Leden van de coöperatie Boeren met Perspectief vertellen hoe zij omgaan met het krachtenveld van emissiereductie en opkoop van bedrijven. Zij onderzoeken de reductiemogelijkheden van stikstof, methaan en CO2 door maximaal in te zetten op innovatieve technieken en management. Ook kijken ze hoe hier een verdienmodel aan kan worden gekoppeld en wat er nodig is voor uitrol naar andere provincies en sectoren.

Sturen met gras
Goed grasmanagement en een goed uitgevoerde beweiding komen terug in de masterclass op donderdag 29 april. Bert Philipsen van Wageningen University & Research licht toe hoe ondernemers slim kunnen omgaan met grasland. Sturen met gras is voor hem de basis voor het verlagen van emissies van ammoniak en methaan. Deze bijeenkomst begint om 20 uur. Bekijk de uitnodiging hier.

Het deelnemen aan de masterclasses is kosteloos. Aanmelden kan door te mailen naar wlemmers@lltb.nl, met vermelding van de naam en datum van de bijeenkomst, de naam van de deelnemer, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Na aanmelding ontvangt de deelnemer per mail een link voor deelname via Teams.

Het programma 'Integraal Aanpakken' wordt gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid. De LLTB is bij dit programma betrokken.

Bron: LLTB


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven