"Melkproductie op basis van weidegang kan een hoge melkopbrengst combineren met een zeer lage methaanuitstoot"

Is melk van grazende koeien beter voor het klimaat dan melk van koeien die op stal staan? Onderzoekers van de faculteit voor landbouw- en voedingswetenschappen van de universiteit van Kiel (CAU) hebben zich over deze vraag gebogen. Zij hebben de resultaten van hun onderzoek gepubliceerd in het internationale tijdschrift Agriculture.

Koeien in de wei
Grazende koeien - voor veel mensen is dit schouwspel niet alleen mooi, maar ook een cultuurgoed. Tegelijkertijd neemt het aandeel van de koeien die in Duitsland grazen, gestaag af. Dit ondanks het feit dat begrazing internationaal wordt beschouwd als de meest kosteneffectieve manier om veevoeder te verstrekken dat bovendien niet concurreert met menselijke voeding. Bovendien is grasland wereldwijd een van de belangrijkste koolstofreservoirs en dus een belangrijke factor in de strijd tegen klimaatverandering. Tegelijkertijd stoten koeien echter ook methaan uit als bijproduct van de spijsvertering. Hoewel dit een betrekkelijk korte verblijftijd van tien jaar in de atmosfeer heeft voordat het weer in CO2 wordt afgebroken, draagt het in deze korte tijd aanzienlijk bij tot de klimaatverandering.

Tot nu toe werd dit vaak geweten aan de weilandbouw, omdat die vaak een lagere melkopbrengst - en dus een hogere methaanuitstoot per liter melk - oplevert dan de stalhouderij met een hoog aandeel krachtvoer of maïs in het rantsoen. Of dit werkelijk het geval is, is het onderwerp van veel lopend onderzoek.

Daarom hebben onderzoekers van de faculteit Landbouw- en voedingswetenschappen van de CAU in het kader van het EU-project 'SusCatt' de melkopbrengsten van grazende Jersey-koeien op de proefboerderij Lindhof gedurende een periode van een jaar geregistreerd en is de methaanuitstoot van de grazende koeien in verschillende campagnes gemeten door doctoraatsstudente Cecilia Loza (vakgroep Grasland- en voedergewassenproductie/Biologische landbouw - professor Friedhelm Taube). De koeien graasden in twee groepen op een eenvoudig graslandmengsel van witte klaver en raaigras, of op een gevarieerd mengsel van acht soorten, waaronder weidekruiden en andere peulvruchten. Bovendien kregen zij dagelijks in de stal een klein aanvullend krachtvoer van twee kilogram - dit kwam overeen met ongeveer 12 tot 15 procent van de totale drogestofopname. Met name soortenrijke graslandopstanden hebben het voordeel dat zij andere ecosysteemdiensten leveren: Ze leveren bijvoorbeeld nectar voor bloembezoekende insecten.

Hoge melkopbrengst
Het verrassende resultaat van het onderzoek, dat onlangs werd gepubliceerd in het internationale tijdschrift Agriculture: De melkopbrengst van de koeien was niet alleen in het algemeen zeer hoog en vergelijkbaar met die van Jersey-koeien uit een andere studie, die bij hetzelfde lichaamsgewicht 61 procent krachtvoer in het rantsoen kregen - de melkopbrengst kon zelfs nog aanzienlijk worden verhoogd bij de soortenrijke beslagen en bedroeg gemiddeld tot 30 kilogram standaardmelk (ECM) per koe per dag in de vroege lactatiecurve. Aangezien Jersey-koeien met ongeveer 430 kg lichaamsgewicht veel lichter zijn dan Holstein-Friesian-koeien, is dit een zeer hoge prestatie in verhouding tot het lichaamsgewicht. Deze melk is ook van uitstekende kwaliteit met vetgehalten van gemiddeld vijf tot zes procent.

Lage methaanuitstoot
Ook de methaanvorming nam licht toe met ongeveer tien procent, maar de totale methaanuitstoot bleef op een zeer laag niveau in vergelijking met de internationale literatuur, namelijk ongeveer acht tot tien gram methaan per kilogram standaardmelk. Dit is hoofdzakelijk het rechtstreekse gevolg van de uitstekende voedergewaskwaliteiten en de hoge voederopname op de weiden die met het zeer jonge weidegras waren aangeboden - om dit te bereiken, rouleerden de koeien op ongeveer 15 deelpercelen tot tien keer per jaar.

Zonder geïmporteerd voer
"Hier combineren we de vooruitgang in de teelt van voedergewassen van de afgelopen 20 jaar met een geoptimaliseerd weidebeheer," aldus Dr. Carsten Malisch, wetenschappelijk coördinator van de studie. "Met dit werk kunnen we aantonen dat melkproductie op basis van weidegang een zeer hoge melkopbrengst kan combineren met een zeer lage methaanuitstoot en zo kan bijdragen aan klimaatbescherming - en tegelijkertijd extra diensten levert voor de biodiversiteit - zonder geïmporteerd voer, omdat de benodigde eiwitten in het voer worden geleverd door klaver."

Bron: Universität Kiel


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven