Ruud Hendriks:

"Er zit een lek in onze kringloop"

"Vaak zijn mensen verbaasd dat ‘de gewone mens’ in kringlooplandbouw zo’n belangrijke rol speelt; wat mij betreft de meest essentiële rol." Als practor Kringlooplandbouw is Ruud Hendriks nu een half jaar aan de slag met het beschrijven van wat Kringlooplandbouw precies inhoudt.

Flink lek
"Van oudsher wordt er bij kringlooplandbouw veel naar de interne bedrijfskringloop van een boerderij gekeken: mest gaat op het land, daar worden gewassen en voedergewassen geteeld, die gaan weer naar de dieren en die maken weer mest, enzovoort. Op gemengde biodynamische boerenbedrijven is deze vorm van kringloop het meest te zien. Er zit echter een flink lek in deze kringloop. Mineralen verdwijnen van het bedrijf doordat boeren en tuinders producten leveren aan de consument. De mineralen daarin wegen in de loop der jaren al gauw honderden kilo’s."

Gat in mineralenbegroting
"Van kringlooplandbouw kunnen we pas spreken als we het afval dat nu nog via het riool in de afvalovens belandt, en afval dat nu nog als GFT naar de stadsparken gaat, weer naar de landbouw terughalen. Om te voorkomen dat de bodem verschraalt moeten de mineralen in die geleverde producten ook weer terugkomen in de bodem van de boerderij. Echter, de reststromen uit de maatschappij (poep, gft, restaurantafval etc.) zijn meestal niet bruikbaar (poep van mensen bevat bijvoorbeeld medicijnen). Dus hebben we een flink gat in de mineralenbegroting. Dat gat wordt tot dusver gevuld met mineralen uit de mijnen, gangbare mest, compost uit natuur en bermen enzovoort. Soms kiezen boeren ervoor om voorlopig in te teren als de bodem rijk is en daardoor veel reserves heeft. Dat zijn niet de gedroomde oplossingen. Er moet nog wel heel wat gebeuren voordat de maatschappelijke reststromen geschikt zijn voor hergebruik op het land."

Ruud geeft veel online-lezingen over dit kringloopdilemma. Hij zegt dat er interesse is van boerenstudiegroepen en van docenten in het agrarisch onderwijs. "Het valt me op dat na elke lezing de deelnemers aangeven dat ze zich niet hebben gerealiseerd dat kringlooplandbouw in de toekomst veel meer gaat over het verbinden van maatschappij en landbouw dan over de kringloop bínnen het bedrijf."

Themadag Kringlooplandbouw
Op 12 juni organiseert Ruud samen een aantal andere kringloopprofessionals een themadag Kringlooplandbouw op Warmonderhof. Deze themadag gaat over de gevolgen voor het boerenbedrijf en de maatschappij. De themadag duurt als het live kan een hele dag, en als het online moet een halve dag. Aanmelden kan via www.warmonderhoftrainingen.nl

Bron: Warmonderhof


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven