Glastuinbouw Nederland: "Eenzijdige inzet op bio-teelt kan misleidend zijn"

Een grotere focus op biologische teelt gaat volgens Glastuinbouw Nederland voorbij aan het feit dat de conventionele, duurzame glastuinbouw minder emissie veroorzaakt dan diverse sommige vormen van biologisch telen. Dat stelt de brancheorganisatie in reactie op het gisteren gepresenteerde Organic Action Plan 2021-2027 van de Europese Commissie. 

“Bij biologisch telen is vaak sprake van minder productie per vierkante meter, waardoor meer teeltareaal nodig is om het productiepeil te behouden”, onderbouwt directeur Ruud Paauwe. “Daardoor kan biologische teelt juist leiden tot meer milieubelasting en verlies aan natuur en biodiversiteit. Het beschikbare teeltareaal volstaat bovendien wereldwijd niet om alle monden de komende decennia te voeden.”

Glastuinbouw Nederland stelt dat het eenzijdig inzetten op biologische teelt en het benoemen van streefpercentages door de Europese Commissie misleidend kan zijn. “Omdat onduidelijk is hoeveel rendement daardoor verloren gaat en wat de betekenis daarvan is in extra benodigde arealen die anders inzetbaar zijn voor natuur en biodiversiteit.”

'Conventionele glastuinbouw is duurzaam'
Glastuinbouw Nederland streeft volgens Paauwe naar een duurzame productiemethode, met een lage milieulast per geoogst product. “De glastuinbouw heeft de ambitie om tegen 2030 gezonde groenten, bloemen en planten te telen in een ecosysteem op basis van een waterefficiënte, circulaire kas. Dit nagenoeg zonder residu op het product en emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar de omgeving”, aldus Paauwe. “De moderne kassen maken intensieve teeltwijzen mogelijk, met een hoge opbrengst per vierkante meter, inzet van hightech om de milieulast te beperken en een voortdurende ontwikkeling van groene oplossingen.” 

Glastuinbouw Nederland vraagt om ook de rol van circulaire glastuinbouw in verduurzaming te erkennen. Dat laatste deed deden Nederlandse biotelers eerder deze week ook, nadat er discussie ontstond over een gerechtelijke uitspraak in de VS over het toestaan van niet-grondgebonden teelt als biologisch.

Volgens Glastuinbouw Nederland moet duurzaamheid worden uitgedrukt in onder meer verlaging van de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, hergebruik van water en inzet van een duurzame energievoorziening. "Wij verwachten hiermee een duidelijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen inzake verduurzaming”, aldus directeur Ruud Paauwe.

Bron: Glastuinbouw Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven