Weidevogeltelling op bijna 10.000 hectare

Water, Land & Dijken start binnenkort met de telling van weidevogels in een deel van hun werkgebied. Het gaat om de inventarisatie van weidevogels op bijna 10.000 ha. De agrarische natuurvereniging heeft opdracht gegeven aan ecologisch onderzoeksbureau Van der Goes en Groot om deze telling uit te voeren.

Tussen april en half juni vinden vijf telrondes plaats, in die periode bezoeken de tellers percelen in het gebied. Telling vindt plaats vanaf de weg of het polderpad. Soorten als grutto, tureluur, kievit en scholekster worden geteld, maar ook gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik staan op de tellijst.

In de tweede helft van mei voert Van der Goes en Groot tevens een alarmtelling uit, hiervoor gaan de tellers 1 keer echt het land in. Met behulp van deze telling kunnen we bepalen hoeveel kuikens er vliegvlug zijn geworden, dus hoeveel weidevogelbroedparen hun pullen hebben groot gebracht.

Van der Goes en Groot levert na iedere telronde een overzicht van telresultaten die Water, Land & Dijken deelt met de deelnemers. Het kan volgens de organisatie leiden tot goede gespreksstof voor boer en veldcoördinator.

Voor meer informatie: www.waterlandendijken.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven