Vlaamse overheid maakt 300.000 euro vrij voor onderzoeksprojecten biologische landbouw

Vlaamse overheid maakt 300.000 euro vrij voor onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. Tot 31 mei 2021 kan men projectvoorstellen indienen. Nieuw dit jaar is dat de projectuitvoerders een kort filmpje zullen moeten maken waarin de onderzoeksresultaten van het project worden toegelicht op maat van de biolandbouwers. 

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid doet een oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor onderzoek biologische landbouw rond één van de volgende thema’s:

  • Mogelijkheden voor verminderen van de impact van droogte in biologische teeltsystemen;
  • Stimuleren en in stand houden van natuurlijke vijanden voor plaagbeheersing;
  • Klimaatmitigatie door rantsoensturing bij biologische herkauwers in Vlaanderen.

Toelichting
De thema’s van deze oproep situeren zich in de 'Onderzoeksstrategie Biologische Landbouw & Voeding Vlaanderen 2018-2022' van het Vlaams Onderzoeks- en Kennisnetwerk voor Biologische Landbouw & Voeding (NOBL, CCBT, Biobedrijfsnetwerken) binnen het thema ”Robuuste biologische productiesystemen”.

Klik hier voor meer toelichting bij de verschillende onderzoeksthema’s.

Indieningsvoorwaarden
Deze onderzoeksoproep richt zich op fundamenteel/toegepast onderzoek en is bedoeld voor Vlaamse wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinstellingen zonder commerciële doelstellingen (hogescholen en universiteiten), bij voorkeur in een consortium met praktijkcentra.

De projecten worden, zowel op het vlak van praktijktoepassingen als voor de meer fundamentele onderzoeksaspecten, samen met de biosector uitgeschreven, uitgevoerd en opgevolgd. Om in aanmerking te komen voor de deelname is dus een attest vereist dat het onderzoeksvoorstel gedragen wordt door de sector (bijvoorbeeld het verslag van een vergadering met landbouwers en een lijst met handtekeningen of een schriftelijk akkoord). Samenwerking en partnerschap tussen enerzijds het praktijkveld (proefcentra, bio bedrijfsnetwerken, etc.) en de indienende instellingen is onontbeerlijk en is een voorwaarde voor het project. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden op biologische gecertificeerde bedrijven en/of onder biologische omstandigheden. Dat mag on-farm zijn.

Filmpje
Nieuw dit jaar is dat de projectuitvoerders wordt gevraagd om een kort filmpje te maken waarin de onderzoeksresultaten van het project worden toegelicht op maat van de biolandbouwers. 

Voor deze “Oproep onderzoek biologische landbouw 2021” is in een totaalbudget voorzien van 300.000 euro met een maximum steunbudget van 150.000 euro per project. Indien een onderzoeksvoorstel reeds via andere financieringsbronnen bekostigd wordt, zal het geweigerd worden.

Projecten kunnen ten vroegste starten op 1 januari 2022 en ten laatste op 31 december 2022. De projectduur bedraagt maximum drie jaar. In de projectvoorstellen dient de begroting opgemaakt te worden op basis van de geschatte reële kosten. Na afloop van het project moeten deze kosten bewezen worden aan de hand van een eindafrekening. 

De aanvraag moet uiterlijk tegen 31 mei 2021 verstuurd worden naar projectenonderzoekbio@lv.vlaanderen.be. Enkel de volledige en ingediende tijdig voorstellen zullen beoordeeld worden.

Een jury samengesteld uit ambtenaren van de Vlaamse overheid zal de ingediende projecten beoordelen. 

Voor meer informatie: www.lv.vlaanderen.be


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven