4,1 miljoen euro steun voor innovaties Vlaamse land- en tuinbouw

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 4,1 miljoen euro vrij voor innovatie in de land- en tuinbouw. Landbouwers kunnen rekenen op 3,5 miljoen euro steun van de Vlaamse overheid als ze projecten realiseren die vernieuwend zijn op het vlak van productie, verwerking en afzet. Dit jaar is er speciale aandacht voor economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen. 600.000 euro gaat naar innovatie via samenwerkingsprojecten. De middelen komen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF).

Vanaf 15 maart tot en met 30 april 2021 kunnen landbouwers en groepen van landbouwers een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor het verkrijgen van VLIF-projectsteun. De subsidie biedt hen de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun.

Ook begeleidingskosten subsidieerbaar
De oproep 2021 is de zesde oproep met een totaalbudget van 3,5 miljoen euro. De middelen komen voor de helft van Vlaanderen en voor de helft van Europa. 2 miljoen euro is voorbehouden voor innovatieve investeringen in het kader van economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen. De overblijvende 1,5 miljoen euro staat open voor alle innovaties. De steun bedraagt 40% van de subsidieerbare projectkosten. Gezien innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een trekker en vaak ook een deskundig begeleider, worden ook begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidieerbare kosten. 

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 200.000 euro per investeringsproject als de aanvrager een landbouwer is en maximum 300.000 euro als de aanvrager een groep van landbouwers is. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal drie jaar en gaat in op het ogenblik dat de resultaten van de selectie worden bekendgemaakt. 

Oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP)
Het Departement Landbouw en Visserij doet ook een oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). Operationele groepen waarin landbouwers en onderzoeksinstellingen samen innovatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen of opportuniteiten in de landbouwbedrijfsvoering worden ondersteund. De focus van de oproep ligt op innovatieve verdienmodellen en welbevinden van de landbouwer. Daarnaast kunnen projectvoorstellen met een thema naar keuze worden ingediend. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid. 

Land- en tuinbouwers moeten deel uitmaken van de operationele groep, zodat de onderzoeksvragen meer praktijkgericht zijn. Bovendien stimuleert dit de interactie tussen land- en tuinbouwers onderling en leren de onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.

Het totale budget bedraagt 600.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project.

Beide oproepen gebeuren in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling, dat via diverse maatregelen de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleert en ondersteunt.

Meer informatie is te vinden bij het Vlaamse Landbouwministerie. 

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven