15 maart, digitale kringloopbijeenkomst Noord

Uitwisselen van ervaring, kennis, voer, mest en strooisel

Op maandag 15 maart 20:00 organiseren Bionext en werkgroep biologische landbouw Groningen, in het kader van het project ‘Koplopers in kringlooplandbouw’, een praktijkgerichte digitale bijeenkomst over regionale samenwerkingen.

Tijdens deze avond zal akkerbouwer Pyt Sipma wat vertellen over kringloopsluiting op en rond zijn bedrijf. Hij teelt onder andere voederbieten en grasklaver voor veehouders en is bezig met het verwaarden van maaisels uit natuurgebieden. Vervolgens zullen we aan de hand van een aantal stellingen de knelpunten en kansen bespreken omtrent samenwerkingen tussen akkerbouwers en veehouders. Tot slot zal Jaap Nijboer kort het gebruik en nut van de Algri app toelichten. Deze app kan het onderling uitwisselen van voer mest en strooisel vergemakkelijken en helpen bij het leggen van contacten.

Boeren die de ambitie hebben om de kringlopen rond hun bedrijf regionaler te sluiten, interesse hebben in een directe samenwerking met collega’s (uit andere sectoren), of al voer, mest of strooisel uitwisselen met collega’s en graag van gedachten willen wisselen kunnen zich aanmelden voor deze digitale bijeenkomst door een mail te sturen naar de.koeijer@bionext.nl. De organisatie vraagt in de aanmelding de woonplaats en sector te noemen en eventueel een korte motivatie voor de deelname. Na aanmelding stuurt de organisatie op de dag van de bijeenkomst een mail met link en uitleg om deel te nemen aan de digitale bijeenkomst.

De biologische sector wil de biologische kringloop zo ver mogelijk sluiten op het gebied van lokaal veevoer, schoon strooisel en biologische mest. Voor al deze aspecten vormen directe contacten tussen boeren een belangrijk onderdeel van de oplossing. Het in samenwerkingen uitwisselen van voer mest en strooisel is een bekend concept dat gezien de kringloopambitie van de biologische sector en individuele behoeftes van boeren onverminderd relevant blijft. Binnen dit project wil Bionext bestaande en nieuwe samenwerkingen stimuleren door regionale studiegroepen met dit onderwerp te faciliteren. Deze digitale bijeenkomst is een opmaat voor fysieke regionale bijeenkomsten later dit jaar om het leggen van contacten te bevorderen.

Voor meer informatie: www.bionext.nl/thema-s/klimaat/koplopers-kringlooplandbouw/ 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven