Deelnemers VoederWaarde.nl transparant over voer

In 2020 hebben alle deelnemers van VoederWaarde.nl wederom voldaan aan de normen. Steekproefsgewijs is van ruim 10.000 monsters de voederwaarde gecheckt. Uit onderzoek is gebleken dat veehouders, waaronder ook biologische veehouders, veel waarde hechten aan transparantie en openheid over de voersamenstelling. Uit onafhankelijke controle blijkt de betrouwbaarheid van de deelnemers van VoederWaarde.nl

Door middel van een gericht analyseschema worden steekproefsgewijs zowel de gebruikte grondstoffen als de geproduceerde diervoeders gecontroleerd op de gehalten. Het aantal monsters is gebaseerd op de tonnage.

Onafhankelijk toezicht
Iedere deelnemer wordt tijdens een jaarlijkse audit door een onafhankelijke controleur gecontroleerd op de werkwijze voor de berekening van de voederwaarde. Ook wordt gecontroleerd of de deelnemer voldoet aan de voorwaarden van VoederWaarde.nl. Deze audits worden uitgevoerd door SQC, het onafhankelijke auditbureau van Schothorst Feed Research.

Transparant over voer
Afgelopen jaar heeft VoederWaarde.nl de strategie herijkt. Dit is gebeurd aan de hand van interviews bij veehouders en deelnemende en niet deelnemende mengvoerleveranciers. Het keurmerk is nog niet zo bekend bij veehouders, maar openheid en transparantie vinden ze wel degelijk belangrijk. Een keurmerk als VoedeWaarde.nl heeft derhalve een positieve invloed op het imago van de voerleverancier. De behoefte van de veehouder staat centraal bij VoederWaarde.nl maar ze wil ook andere voerleveranciers enthousiasmeren voor dit keurmerk. Immers VoederWaarde.nl biedt mengvoerleveranciers onafhankelijk toezicht op de systematiek achter de voederwaardering en dat geeft vertrouwen bij hun afnemers. Bovendien dragen de onderzoeksresultaten bij aan een efficiënte voerproductie, waardoor er kosten bespaard kunnen worden. Transparantie, openheid en vertrouwen zijn gedeelde kernwaarden van alle deelnemers. Deelname aan VoederWaarde.nl zorgt dat de belofte aan de veehouders tot waarde wordt gebracht.

Voor meer informatie: www.voederwaarde.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Rss Twitter

© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven