Pilot 'Kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij' afgerond

De drassige delen en de plasdrassen hebben een grootste aantrekkingskracht hadden op de kievit en ook in bouwland broeden kieviten graag. Met name kieviten met kuikens werden regelmatig in de omgeving van de randen aangetroffen. Een aantal keren is waargenomen dat de kuikens ook daadwerkelijk gebruik maakten van de randen om in weg te vluchten. Dat blijkt uit monitoring tijdens het veldseizoen door vrijwilligers voor Collectief Noordwest Overijssel.

Het collectief rondt de GLB pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij” af die in 2019 werd gestart en deelt enkele resultaten. De pilot werd uitgevoerd vanuit het perspectief van de kievit en het leefgebied dat de kievit en de kuikens van de kievit nodig hebben, rekening houdend met de inpasbaarheid binnen het boerenbedrijf. Veel maatregelen voor de kievit betekenen echter niet alleen winst voor de kievit, maar ook voor biodiversiteit, landschap, water, bodem en/of klimaat. Door de kievit (waarvan de bescherming dringend aandacht vereist) als boegbeeld te nemen, wordt de pilot niet alleen concreet en praktisch, maar heeft hij ook een wervende uitstraling naar (potentiële) deelnemers.

Tijdens het veldseizoen hebben in alle gebieden vrijwilligers monitoring uitgevoerd. Hierbij hebben ze onder andere gekeken waar kieviten broeden en waar de gezinnen aanwezig waren. Van deze gegevens zijn kaarten gemaakt, waarop ook de ligging van de beheermaatregelen te zien was.

Alle deelnemers hebben voorafgaand aan het veldseizoen en na afronding van de maatregelen enquêtes ingevuld. De enquêtes gingen onder andere in op de bedrijfsvoering, persoonlijke motivatie en de effectiviteit van de maatregelen.

De maatschappelijke bijdrage die je als bedrijf levert en de waardering vanuit de omgeving werden als meest positief beoordeeld. Ook gaven verschillende deelnemers aan dat ze door de pilot bewuster met de natuur op hun bedrijf omgaan. Vanuit de bedrijfsvoering werden de vergoeding en de toedieningsmogelijkheden van vaste mest als positief genoemd. Wel kostte het meer tijd om de loonwerker of medewerkers te instrueren en waren door de maatregelen meer bewerkingen nodig. De tijdsbesteding voor de uitvoering van de maatregelen bleek in werkelijkheid minder dan vooraf ingeschat.

De persoonlijke motivatie om deel te nemen aan de pilot was vooraf met name de financiële vergoeding. Achteraf bleek de maatschappelijke bijdrage van groter belang voor veel deelnemers. Daarnaast gaf 29% aan dat de motivatie om de kievit te beschermen is toegenomen. Het gros van de deelnemers vond dat met name plasdras een positieve uitwerking heeft op de kievit, gevolgd door het uitrijden van ruige mest. Predatie komt naar voren als de meest negatieve externe factor.

De resultaten van de pilot geven veel informatie, die het Collectief Noordwest Overijssel zal communiceren met LNV. De komende tijd wordt de eindrapportage opgesteld, waarin we alle conclusies en aanbevelingen worden onderbouwd.

Voor meer informatie: www.collectiefnoordwestoverijssel.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven