Werkgevers land- en tuinbouw vragen steun politiek voor betere bescherming

Het Kabinet en de Tweede Kamer debatteren vandaag 3 februari over arbeidsmigratie. Tijdens dit Algemeen Overleg (AO) wordt onder andere het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie Roemer) besproken.

In de aanloop naar dit overleg hebben de samenwerkende organisaties in de land- en tuinbouw, waaronder Glastuinbouw Nederland, hun visie en standpunten kenbaar gemaakt. Kernboodschap is dat de werkgeversorganisaties zeker hun verantwoordelijkheid nemen, maar dat steun van Kabinet en politiek onontbeerlijk is, schrijft Peter Loef op de website van Glastuinbouw Nederland.
 
Veilige werk- en woonomgeving
“De werkgeversorganisaties zijn van mening dat de ondernemers, die internationale werknemers in dienst hebben, een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om zorg te dragen voor een veilige werk- en woonomgeving. Ook moeten deze medewerkers juist worden beloond”, stelt Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland.

Dat is onderdeel van goed werkgeverschap en de norm waarop werkgevers mogen worden afgerekend. “Bovendien draagt dit bij aan een gelijk speelveld tussen werkgevers. We willen geen oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.”

Op langere termijn is het nodig dat alle verantwoordelijke partijen samen aan de slag gaan om, ieder vanuit eigen verantwoordelijk-heden en mogelijkheden, de knelpunten rondom internationale werknemers aan te pakken.

Peter Loef is van mening dat de adviezen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten een bijdrage leveren aan de oplossing van de problematiek. “Maar de oplossingen moeten wel proportioneel, praktisch én haalbaar zijn voor werkgevers.”

Tien voorstellen
Glastuinbouw Nederland vindt met LTO Nederland (dat een brief aan Den Haag stuurde) dat de Rijksoverheid een taakstellende opgave voor de realisatie van huisvesting van internationale werknemers moet afspreken. Uitwassen met slechte werk- en leefomstandigheden raken werkgevers en zorgen voor oneerlijke concurrentie en verkeerde beeldvorming. Dat vraagt om een stevige, maar vooral gerichte handhaving op situaties die niet voldoen aan de wet- en regelgeving, benadrukken de betrokken organisaties.

Zij hebben de politiek tien voorstellen gedaan voor een betere bescherming van internationale werknemers. Die punten staan ook in het Masterplan Internationale werknemers dat Glastuinbouw Nederland heeft opgesteld en dat binnenkort wordt gepresenteerd.

De punten zijn:

  1. Elke werkgever zet in op goed werkgeverschap;
  2. Internationale werknemers en werkgevers weten elkaar te vinden;
  3. Het verblijfadres van de internationale werknemer is bekend;
  4. Internationale werknemers worden volgens sector-cao beloond;
  5. De werknemer krijgt steun en ruimte om te integreren;
  6. Huisvesting is kwalitatief op orde;
  7. De werknemer is verzekerd tegen zorgkosten;
  8. De werknemer moet gezond en veilig kunnen werken; 
  9. Vergemakkelijken van en ondersteuning voor fysiek belastend werk;
  10. In gesprek met werkgevers bij incidenten.

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven