7 januari eerste webinar over watervoorziening

Overzicht webinars CIV Groen Agro in januari

Deze maand vinden verschillende akkerbouwdagen plaats, in de vorm van webinars. De organisatie van de webinars, die allemaal plaatsvinden op donderdagen, is in handen van het Agro praktijkcluster. Dit is één van de vijf praktijkclusters onder CIV Groen. Onderwijs en bedrijfsleven werken hierin samen aan het stimuleren van ondernemerschap in akkerbouw en het agrarisch loonwerk. 7 groene MBO's en de brancheorganisaties Cumela Nederland, BO Akkerbouw, en NAJK, LTO Akkerbouw en Bionext werken aan praktijkinnovatie, arbeidsmarkt en onderwijsvernieuwing in het groene domein.

7 januari – 9.30 – 12.00 uur
Webinar CIV Groen Agro praktijkcluster
Thema: Hoe krijg ik de optimale watervoorziening voor de planten?
De afgelopen jaren was water één van de grootste uitdagingen voor akkerbouwers. Het was te droog of het was te nat, de oogst had er stevig onder te lijden. Er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe technieken om deze extremen te kunnen opvangen. Maar de basis moeten we niet vergeten, zoals PF-curve waterbergend vermogen, bewortelingsdiepte en capillaire werking.

Delphy, Bert Huizinga komt vertellen over de proeven die ze in opdracht van BO akkerbouw doen, naar de belangrijkste aandachtspunten bij de vochtvoorziening voor gewassen. Hierbij is ook aandacht voor het effect van de waterkwaliteit op de watergift. Ook zullen ze ingaan op de mogelijkheden van druppelirrigatie en sensoren. Welke voor en nadelen zitten er aan deze nieuwe, (kostbare) technieken en kan dit voor akkerbouwers een oplossing zijn om toch hun opbrengsten te behalen.

Peter Prins van het Zoet Zout Knooppunt gaat in op de kansen en bedreigingen van verzilting. Boeren in de provincies langs de kust, maar ook Flevoland, hebben in toenemende mate te maken met zoutschade door verzilting. Zout heeft invloed op de bodem, maar beperkt ook de mogelijkheid om met slootwater te irrigeren. Hoe ontstaat verzilting en hoe herkennen we schade aan onze gewassen? Wat voor mogelijkheden zijn er om de schade te beperken? Kunnen we in de toekomst nog met hetzelfde bouwplan vooruit of moeten we gaan denken aan hele andere teelten zoals kokkels of zeekraal?

Aanmelden graag via dit inschrijfformulier.

14 januari 2021 - 9.30 – 12.00 uur
Webinar CIV Groen Agro praktijkcluster
Thema: Op naar meer biodiversiteit - nieuwe bodembewerkingstechnieken en natuurinclusieve akkerbouw
De akkerbouw gebruikt na de melkveehouderij de meeste landbouwgrond. Daarom kunnen akkerbouwers echt een verschil voor de natuur maken. Maar wat kan je dan eigenlijk allemaal doen en wat betekent dat voor je bedrijfsvoering?

Wim Stegeman ben opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Flevoland. Vanaf 2004 zet hij samen met Marga Klein Swormink haar ouderlijk bedrijf in Lelystad voort. Vanaf de start zijn economie, duurzaamheid en biodiversiteit de kernwoorden voor de vormgeving van het bedrijf. Verschillende stappen zijn gezet. Naast de boerderij is hij werkzaam bij het Flevolands Agrarisch Collectief, een coöperatie van boeren met een missie om duurzaamheid concreet vorm te geven. Wim vertelt over de bouwstenen voor natuurinclusief boeren met het eigen bedrijf als voorbeeld. Biodiversiteit begint bij de bodem! Iedere boer kan iets doen wat bij hem/haar past. Niet alles hoeft tegelijk.
Bodembewerking staat niet op zichzelf maar is slechts onderdeel van een groter bedrijfssysteem.

Christoffel den Herder zal vertellen over het diverse manieren en keuzes in bodembewerkingssystemen. Waarom is er noodzaak om een bodembewerkingsstrategie aan te passen? Welke keuzes kun je maken? Welke teelttechnische aandachtspunten komen er bij kijken?

Christoffel den Herder (Ceres Horti Advice) is als zelfstandig adviseur inmiddels 10 jaar werkzaam in de sector, met als specialisme vollegrondsgroente en bodembewerking. Hij begeleidt meerdere akkerbouwers bij aangepaste vormen van bodembewerking.

Aanmelden graag via dit inschrijfformulier.

21 januari 2021 – 9.30 – 12.00 uur
Webinar CIV Groen Agro praktijkcluster
Thema: Ondernemerschap in de biologische sector
Wat voor perspectief biedt de biologische landbouw aan de ondernemer van de toekomst? Hoe ziet de markt eruit en wat betekent het voor de ondernemer om om te schakelen naar biologisch? Biologisch is een sterk keurmerk, wat meerwaarde oplevert voor de teler. Maar het vraagt ook veel van de teler: in de teelt, maar ook in het realiseren van de afzet. Deze sessie is speciaal voor mbo en hbo studenten, maar ook interessant voor mensen die willen starten met biologisch.

Wat is de marktontwikkeling van biologisch? Hoe ziet de markt in Nederland eruit, hoe zijn de trends in het buitenland? Jan Groen, voorzitter van biologische branchevereniging Bionext belicht de belangrijkste ontwikkelingen, zowel in de markt als in het beleid.

Han Kavelaars is voorzitter van biologische afzet coöperatie Nautilus Organic, de enige 100% biologische telerscoöperatie van Nederland. Hij vertelt over de meerwaarde van gezamenlijk optrekken in de afzet van je producten.

Wouter Klaasse Bos is een jonge biologische akkerbouwer uit de Flevopolder. Hij gaat in op de uitdagingen van de biologische teelt: wat is er zo mooi aan en wat valt er tegen? Een mooi interview met Wouter is hier te vinden.

De workshop maakt deel uit van het programma van de Biokennisweek. U kunt hier een ticket kopen voor de Bio-beurs en daarmee deelnemen aan alle workshops in die week.

28 januari 2021 – 9.30 – 12.00 uur
Webinar CIV Groen Agro praktijkcluster
Thema: Bemesting en precisielandbouw
Bemestingsnormen bieden duidelijke handvatten om je bodem te bemesten. Maar hoe kun je zelf meer sturing geven aan het bemesten van je land? Hoe maak je een bemestingsplan gericht op bodemvoeding en plantenvoeding, zowel op gewas als op bedrijfsniveau?

Namens OCI Agro zal Anna Zwijnenburg meer vertellen over het bemesten van plant èn bodem. De bodem is een de belangrijkste basis om een goed gewas te kunnen telen. Het samenspel tussen organische mest en kunstmest speelt hierbij een rol. Hoe werken (organische) meststoffen? Hoe benut je voedingsstoffen optimaal? Tijdens deze presentatie gaan we verder op in. Kijk ook eens op www.nutrinorm.nl waar je alle basiskennis over bemesting en bodem kunt vinden.

Jan Wijnen van BioScope geeft uitleg over de mogelijkheden om plaatsspecifiek te bemesten aan de hand van satellietbeelden. Landbouwpercelen in Nederland zijn zelden egaal van grondsoort en daardoor blijft ook de groei van gewassen pleksgewijs achter. Satellietbeelden geven boeren een “extra oog” om deze verschillen waar te nemen. Hiermee kun je de bemesting aanpassen aan de pleksgewijze behoefte. Met de FieldScout-app van BioScope kun je satellietkaarten met de groeiverschillen eenvoudig meenemen in het perceel en kun je per plek de juiste maatregel(en) nemen. Voor meer informatie zie www.fieldscout.nl.

Aanmelden graag via dit inschrijfformulier.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven