Meer circulaire economie en duurzaam bouwen op Milieulijst 2021

Verdere elektrificatie van de bouwsector en meer mogelijkheden voor ondersteuning bij circulair ondernemen zijn de meest opvallende wijzigingen in de gepubliceerde Milieulijst 2021 voor de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (MIA\Vamil). Gecombineerd is voor deze regelingen in 2021 een bedrag van € 139 miljoen beschikbaar.

Ook worden elektrische bestelbussen en elektrische voertuigen voor doelgroepenvervoer gestimuleerd. Omdat er steeds meer voordelige elektrische personenauto’s op de markt zijn, wordt het aanschaf-voordeel daarvan komend jaar verder beperkt.

Milieulijst
Met de MIA\Vamil stimuleert de overheid ondernemers om duurzaam te investeren. In de Milieulijst staan investeringen die ondernemers met belastingvoordeel kunnen doen voor de MIA\Vamil. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat past deze lijst jaarlijks aan na consultatie met de markt.

Duurzame landbouw
Veehouders die investeren in het verminderen van stikstofemissies kunnen in 2021 weer rekenen op MIA\Vamil-voordeel. Minder stikstof moet niet ten koste gaan van de CO2-emissie. Daarom moeten duurzame stallen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij in 2021 de energiebehoefte van luchtwassers compenseren met energie-besparende maatregelen. Ook stelt de maatlat strengere eisen aan de minimale leefruimte per dier.

Voor investeringen in 'agroforestry', de eiwittransitie en zuiniger omgaan met zoetwaterbronnen zijn de mogelijkheden juist verruimd. Veel supermarkten willen alleen nog landbouwproducten met het keurmerk 'On the way to PlanetProof'. Hierdoor is de overheidssteun bij dit keurmerk niet meer nodig.

Duurzame bouwprojecten
Het kabinet wil de elektrificatie van de bouwsector verder stimuleren. Daarom zijn nieuwkomers op de Milieulijst onder andere elektrische kranen, elektrische hijswerktuigen en andere elektrische machines die gebruikt worden in de bouwsector. Hiermee dragen de regelingen bij aan de verduurzaming van deze branche en verdere aanpak van de stikstofemissies bij bouwprojecten.

De voorwaarden voor circulaire gebouwen en gebouwen met certifi-caten worden in 2021 gewijzigd. Ook kunnen ondernemers bij de bouw van een duurzaam industriegebouw kiezen tussen combinaties van een vegetatiedak, gevelbegroeiing, witte dakbedekking en voorzieningen voor duurzame energieopwekking. Voor relatief kleine gebouwen is een ruimer bedrag beschikbaar.

Circulair ondernemen
De nieuwe Milieulijst biedt ook veel meer mogelijkheden voor ondernemers die circulair willen ondernemen. Productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen en voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen zijn nieuw op de lijst. Daarnaast kunnen ondernemers die investeren in het chemisch of mechanisch recyclen van afgedankte kleding een beroep doen op de regelingen.

Een logischere indeling van de lijst, en nieuwe en duidelijkere omschrijvingen waarin het doel van de investering centraal staat, moeten het voor ondernemers makkelijker maken om de circulaire mogelijkheden op de Milieulijst te vinden.

Bron: RVO.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven