Skal werkt vanaf 2021 met nieuw risicomodel voor landbouw- en levensmiddelenbedrijven

Vanaf 2021 werkt Skal met een risicomodel om te bepalen in welk toezichtarrangement een bedrijf valt. In 2021 zijn er twee arrangementen voor gecertificeerde biobedrijven: hoog risico en normaal risico. Omdat de 10% bedrijven die in het hoog risico vallen, ook een hoger tarief moeten betalen, vragen veel bedrijven zich af of ze onder hoog risico vallen. Daarom nu een uitleg over het model.

Wat is risico?
De definitie van risico waar Skal mee werkt is: Risico=kans x effect. Dus als een kans klein is, maar het effect groot, is er sprake van een hoog risico. Andersom werkt het ook zo dat als de kans groot is, maar het effect klein, het risico ook alsnog hoog is. Als je het vertaalt naar een rekensom: 10 x 5 = 50, maar 5 x 10 ook.

Bij Skal gaat het om het risico op niet-conforme biologische producten. Want dat is waar het toezicht van Skal om draait: de betrouwbaarheid van de biologische producten voor de consument.
Het effect van een niet-conform product is het hoogst bij bedrijven met een hoge omzet en hoge volumes. De kans op een niet-conform bio-product is het hoogst bij de import van biologische producten vanuit buiten Europa. Daarnaast is de kans op een niet-conform product ook hoger bij bedrijven die in het verleden de bio-verordening niet goed hebben nageleefd.

Het is belangrijk je te beseffen dat het risicomodel een reken model is. Het feit dat een bedrijf in de categorie hoog risico geplaatst wordt, betekent niet per definitie dat de bio-producten die zij in de handel brengen ook minder betrouwbaar zijn. Het betekent enkel dat het toezicht verhoogd is, op basis van de risicoberekening met het rekenmodel.

Risicoscore
Het risicomodel werkt met een risicoscore per bedrijf. Hoe hoger de risicoscore van een bedrijf, hoe groter de kans dat het bedrijf in de hoogste 10% valt. Het model werkt met meerdere variabelen om tot een risicoscore te komen. De bio-omzet weegt zwaar in het risicomodel, net als de hoeveelheid en het type biologische bedrijfsactiviteiten. Wat ook meeweegt is of een bedrijf biologische en gangbare productie combineert. Voor productiebedrijven weegt daarnaast mee hoeveel bio-producten er bij Skal zijn geregistreerd en of dat aantal de laatste tijd erg is gegroeid. Voor landbouwbedrijven tellen het aantal afgegeven ontheffingen mee in de risicoscore. En als laatste weegt natuurlijk de afwijkingengeschiedenis van elk bedrijf mee. Als deze variabelen tezamen bepalen de risicoscore van het bedrijf.

Wat betekent het hoog-risico in de praktijk?
De 10% bedrijven met de hoogste risicoscores, vallen in 2021 in het toezichtarrangement Hoog Risico. Dit toezichtarrangement betekent dat deze bedrijven twee volledige inspecties krijgen in 2021. Daarnaast wordt het risicomodel ook gebruikt voor de steekproef van onaangekondigde inspecties en voor monstername. Dus naast de twee volledige inspecties, is de kans ook groter dat Skal onaangekondigd komt controleren of een monster komt nemen van perceel of product als je bedrijf in het toezichtarrangement Hoog Risico valt. Als laatste geldt voor de bedrijven in het toezichtarrangement Hoog, ook een hogerĀ tarief.

De 10% bedrijven in de categorie hoog risico wordt gevormd door de bedrijven met de hoogste score van het totaal aantal gecertificeerde biobedrijven. In de praktijk betekent dit dat er onder de bedrijven met een hoog risico veel minder landbouwbedrijven te vinden zullen zijn dan bijvoorbeeld importeurs en verwerkers.

Voor meer informatie: www.skal.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven