12 november: lancering alternatief handelsbeleid - Handel Anders! coalitie

Nu CETA dreigt te worden weggestemd in Nederland en er groot verzet is tegen het EU-Mercososur akkoord, heeft een brede coalitie genaamd Handel Anders! (onder andere bestaande uit BothENDS, FNV, Foodwatch, Milieudefensie, de Nederland Akkerbouw Vakbond, Platform Aarde Boer Consument, SOMO en TNI) zich gevonden in voorstellen voor een alternatief handelsbeleid. Nieuwe multilaterale handelsregels moeten volgens de coalitie het fundament leggen voor een mondialisering waarin de rechten van mens, dier en milieu, werknemers, MKB en gezinsbedrijven in de landbouw, zwaarder wegen dan de belangen van multinationals. Ook moeten ontwikkelingslanden de ruimte krijgen om hun economie naar eigen inzicht te ontwikkelen.

Uit de publicatie (op 12 november om 16 uur te downloaden via www.handelanders.nl) van de Handel Anders! coalitie blijkt dat dit mogelijk is wanneer er hervormingen worden doorgevoerd binnen onder meer het EU-handels- en landbouwbeleid, en op gebied van klimaat en diensten. Zo zou de Europese Unie het voortouw moeten nemen door het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken met een pakket aan maatregelen. Dat kan onder meer door het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen en het invoeren van CO2-heffingen. Eerlijke handel moet leiden tot een gelijk speelveld, zodat schendingen van arbeidsrechten niet tot concurrentievoordelen leiden. Wat landbouw betreft worden voorstellen gedaan die leiden tot eerlijke prijzen aan boeren en consumenten, zoals productiebeheersing in de akkerbouw en veehouderij, marktbescherming en het aanpakken van de marktmacht van industrie en (detail)handel. Ook krijgen landen als het aan Handel Anders! ligt meer rechten om in te grijpen als het gaat om het controleren van kapitaalstromen en het beschermen van publieke diensten.

Daarnaast pleit de coalitie ervoor dat VN-organisaties het voortouw nemen voor een fundamentele hervorming van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) tot een internationale organisatie voor eerlijke handel. In dit drastisch hervormde handelssysteem is een prominente rol weggelegd voor de VN-handelsorganisatie UNCTAD, die handel bevordert vanuit een ontwikkelingsperspectief. Ook krijgt de aan de VN verbonden ILO, de internationale arbeidsorganisatie, meer bevoegdheden in de besluitvorming over mondiale handelsregels.

De lancering van de publicatie vindt 12 november plaats in Nieuwspoort en is te volgen via een livestream. Een panel bestaande uit Jan Pronk (voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking), Danielle Hirsch (directeur Both ENDS), Tuur Elzinga (vicevoorzitter vakbond FNV) en Guus Geurts (Platform Aarde Boer Consument), evenals de handelswoordvoerders uit de Tweede Kamer, reageren op de voorstellen.

Voor meer informatie:
Sara Murawski 
Handel Anders!-coalitie
06 - 49875805
s.murawski@tni.org 

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven