Erasmus MC besloot aanbestedingsopdracht toch aan een ander bedrijf gunnen

Nestlé verliest kort geding over 'bio-koffie'

Nestlé heeft een kort geding aangespannen tegen het Erasmus Medisch Centrum, maar is in het ongelijk gesteld. Erasmus MC maakte uit het voorstel van Nestlé op dat 90% van de geleverde koffie biologisch zou zijn, maar dit bleek in de praktijk niet haalbaar. Daarop besloot het ziekenhuis de inschrijvingen opnieuw te beoordelen en wilde de opdracht aan een ander bedrijf gunnen, namelijk Van Zelst Automaten. Hier ging Nestlé niet mee akkoord en zij besloten een kort geding aan te spannen. Nu Nestlé het kort geding verloren heeft, lijkt het er op dat Erasmus MC concreet plannen kan gaan maken met Van Zelst Automaten.

Lees hier meer over de zaak: 

Het Erasmus Medisch Centrum was op zoek naar een nieuwe leverancier voor koffie en andere warme dranken en schreef hiervoor begin 2020 een aanbesteding uit. De winnende partij mag voor een duur van twee jaar alle warme dranken, bekers én automaten leveren. In het eisenpakket staat duurzaamheid centraal. Erasmus wil zo veel mogelijk biologische producten – met tenminste een keurmerk zoals Max Havelaar of UTZ. Evenals hergebruik van de biobased beker. 

Ten aanzien van 'biologische producten' is in het Programma van Eisen en Wensen het volgende bepaald: "Voor (samengestelde) producten voor de directe consumptie (melkpoeder, suiker en dergelijke) en ingrediënten geldt dat ze zoveel mogelijk biologisch geproduceerd zijn. Naarmate het deel van het assortiment dat aan deze eisen voldoet groter is wordt dit deel van de inschrijving hoger gewaardeerd. De Inschrijver wordt gevraagd om documentatie over te leggen waarmee wordt aangetoond dat zijn assortiment biologisch is. Inschrijver dient aan te tonen hoeveel procent van het aangeboden assortiment biologisch is. Aangeboden product dient tegen de opgegeven Inschrijfprijs te worden geleverd."

Uiteindelijk valt het voorstel van Nestlé het meest in de smaak. Nestlé schrijft namelijk: "Met Koers 23 heeft het Erasmus MC de duurzame ambitie verder verhoogd. Daarom bieden wij het Erasmus MC: Biologisch assortiment: een biologische koffie en biologische bekers. De aangeboden (samengestelde) producten voor de directe consumptie en ingrediënten zijn zoveel mogelijk biologisch geproduceerd. Binnen de budgettaire ruimte, kiezen wij voor biologische koffie en biologische bekers. Dit heeft meer impact op uw duurzaamheid dan 'van alles een beetje duurzaam' te kiezen. 90% van de CO2-voetafdruk door (samengestelde) producten ontstaat door koffie en bekers. Van deze beide biologische producten beschikken wij over een certificaat die voor het Erasmus MC in de bijlage van de inschrijving is toegevoegd. Hier stopt het echter niet voor ons: gedurende de contracttermijn ontstaan nieuwe mogelijkheden om budgetneutraal verder te verduurzamen. De Commercieel Manager doet hiervoor verbetervoorstellen."

De beoordelingscommissie van het ziekenhuis wil Nestlé de opdracht gunnen. In juli wordt een smaaktest georganiseerd om de exacte koffieblends te kiezen. Na afloop ontdekt Erasmus MC echter dat geen van de drie voorgeschotelde smaken daadwerkelijk biologische koffie betrof. Een nieuwe test met biologische koffie (nu de machines en koffie uitgestald stonden) was niet mogelijk. De medewerker van Nestlé gaf daarop aan dat de machine dan anders afgesteld moest worden.

Nestlé gaf vervolgens per email aan dat er verwarring is ontstaan.
De mededeling dat 90 procent van de CO2-voetafdruk van koffie en bekers komt, was feitelijk bedoeld. Erasmus MC maakte er echter uit op dat 90 procent van het door Nestlé aangeboden assortiment biologisch zou zijn.

Erasmus MC beoordeelde daarna de inschrijvingen opnieuw en wil de opdracht aan een ander bedrijf gunnen. Daarop spant Nesté een kort geding aan Nestlé pikt dat niet en spant een kort geding aan omdat Erasmus MC onrechtmatig zou handelen.

De rechtbank Den Haag ziet geen aanleiding in te grijpen. Van procedurele of inhoudelijke onjuistheden is geen sprake: duurzaamheid was immers een pijler van de aanbesteding.

Nestlé heeft ten slotte nog betoogd dat Erasmus MC onvoldoende heeft gemotiveerd waarom zij aan het MVI-plan van Van Zelst Automaten B.V. wel de score 'Goed' heeft toegekend. Ook dit betoog faalt. Erasmus MC heeft terecht opgemerkt dat zij met het verstrekken van de eindscores van zowel Nestlé als Van Zelst en de door hen per subgunningscriterium behaalde scores en de toelichting dat Van Zelst de onderdelen ‘biologische producten’ en ‘bijdrage aan een gezonde medewerker in het ziekenhuis’ meer SMART, vollediger en specifieker heeft beschreven, ruimschoots aan de op haar rustende motiveringsverplichting heeft voldaan.

Uit het voorgaande volgt dat de vordering van Nestlé dient te worden afgewezen. Nestlé zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

Klik hier voor de volledige uitspraak (ECLI:NL:2020:11245).

Bron: Rechtspraak.nl 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven