Stresstest helpt gemeenten aan de slag te gaan met biodiversiteit

In een paar klikken zien hoeveel verschillende plant- en diersoorten er in uw buurt zijn, welk gevaar deze lopen én wat u als gemeente kunt doen om hun leefgebied te versterken? Dat is nu mogelijk met de nieuwe Biodiversiteitsstresstest, een initiatief van TAUW, Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) en de gemeenten Horst aan de Maas, Tilburg en Weert.

Groot belang
Biodiversiteit staat wereldwijd enorm onder druk. In Nederland zijn we zelfs 85% van de oorspronkelijke biodiversiteit kwijtgeraakt als gevolg van de stikstofcrisis, klimaatverandering en de verzilting en verslechtering van de landbouwgronden. Dat leidt tot het massaal uitsterven van dieren en planten en de afbraak van ecosystemen, met grote gevolgen voor ons bestaan. Gemeenten kunnen een grote rol spelen bij het herstel van de biodiversiteit. Maar hoe weet je waar de kansen en gevaren liggen, en wat je zoal kan doen? De Biodiversiteitsstresstest helpt deze vragen te beantwoorden.

Biodiversiteitsstresstest
De Biodiversiteitsstresstest brengt, met behulp van openbare GIS-data, de belangrijkste plant- en diersoorten en hun stressfactoren overzichtelijk in kaart. Daarbij kan worden ingezoomd op et stedelijke gebied binnen een gemeente of wijk. Aan de hand van gekleurde vlakken worden kansrijke gebieden weergegeven en wordt het effect van mogelijke maatregelen gesimuleerd. Zo wordt direct duidelijk welke gebieden potentie hebben. Hiermee is het een laagdrempelige online tool die niet alleen gemeenten maar ook inwoners of ondernemers informeert en inspireert om aan de slag te gaan met biodiversiteit.

Voordelen
De grote waarde van de Biodiversiteitstresstest is dat het eenduidig inzicht geeft waar precies de kansen en knelpunten liggen voor meer biodiversiteit. De test maakt op eenvoudige wijze duidelijk op in welke gebieden actie nodig is en geeft daarmee een goede onderbouwing voor het formuleren van ambities. Door het signaleren van kansrijke gebieden en maatregelen krijgen gemeenten handvatten om die te gebruiken voor concreet en effectief beleid. Hierdoor komt een waardevolle dialoog op gang, die gemeenten helpt om biodiversiteit en ecologie mee te nemen bij andere inrichtingsvraagstukken in de regio. Zo kan de stresstest bijdragen aan een oplossing voor gemeentelijke opgaven, zoals klimaatbestendig bouwen, duurzame stedelijke ontwikkeling en energietransitie.

Samenwerking
De biodiversiteitsstresstest is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen TAUW, de gemeenten Horst aan de Maas, Tilburg en Weert, en organisaties als KCNL, BOOT, Staatsbosbeheer en Bosgroep Zuid. De organisaties willen met de tool bijdragen aan meer gemeentelijke maatregelen voor een toekomstbestendige stedelijke leefomgeving. TAUW zet de stresstest bij opdrachtgevers in om de kansen en maatregelen in kaart te brengen en deze vervolgens om te zetten in concrete maatregelen en meetbare resultaten.

Wilt u een biodiversiteitstresstest aanvragen? Neem dan contact op met Jeroen Reimerink: jeroen.reimerink@tauw.com.

Lees meer over de diensten van TAUW op het gebied van biodiversiteit.

Bron: TAUW


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven