Luchtkwaliteit is licht verbeterd in 2019

Het RIVM maakt elk jaar overzichtskaarten van de luchtverontreiniging en stikstofdepositie in Nederland. Uit de nieuwe kaarten blijkt dat de lucht boven Nederland in 2019 lagere concentraties stikstofdioxide en fijnstof bevatte dan in 2018. Ook maakte het RIVM prognose kaarten voor de luchtverontreiniging in 2020, 2025 en 2030.

Overheden gebruiken de overzichtskaarten voor hun beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stikstofdepositie te verminderen. De nieuwe kaarten worden ook gebruikt in het beleidsinstrumentarium voor stikstof AERIUS. Het RIVM combineert voor de kaarten metingen en modelberekeningen om de werkelijke situatie zo goed mogelijk te benaderen.

In de prognoses voor 2020 is geen rekening gehouden met de eventuele effecten van de COVID-19-pandemie. In de prognoses voor 2025 en 2030 is ook nog geen rekening gehouden met aanvullend stikstofbeleid. Op het moment van onderzoek was daarover onvoldoende bekend.

De concentraties van luchtverontreiniging en de depositie van stikstof waren in 2019 lager dan in 2018. Die vergelijking wordt sterk beïnvloed door de weersomstandigheden. Die weersinvloed kan leiden tot verschillen van 10 tot 20%. Daarom is het belangrijk om naar de langjarige trend te kijken. De prognose is zowel voor luchtkwaliteit als stikstofdepositie licht dalend.

De gemiddelde concentraties stikstofdioxide in de lucht in 2019 waren 5% lager dan in van 2018. Ook de gemeten concentraties fijnstof waren lager,. Voor PM10 fijnstof was dat ongeveer 7% en voor PM2,5 fijnstof ongeveer 13%. De concentraties ammoniak in de lucht in 2019 waren ongeveer 12% lager dan in 2018. De gemiddelde stikstofdepositie door ammoniak en stikstofoxiden op het totale Nederlandse landoppervlak in 2019 was circa 7% lager. Deze daling is sterk weersafhankelijk.

De prognose, op basis van het huidige beleid is dat de luchtverontreiniging verder afneemt. In 2030 verwacht het RIVM circa 30% reductie in de concentratie stikstofoxiden en 15 tot 20% vermindering van de concentratie fijnstof. De stikstofdepositie in heel Nederland, en in de Natura 2000-gebieden daalt gemiddeld met ongeveer 15% in 2030. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een daling van stikstofoxiden. Daarbij is de daling van de depositie vanuit het buitenland dominant.

Meer informatie is te vinden in de publicatie Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland Rapportage 2020 op de website van het RIVM.

Bron: RIVM


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven