'Biodiversiteit en management van agrarische landschappen'

Biopark bedrijven vergroten de biodiversiteit in het agrarisch landschap

De Duitse nationale academie der wetenschappen Leopoldina heeft op 12 oktober 2020 haar advies 'Biodiversiteit en management van agrarische landschappen' gepubliceerd, waarin ze verzoekt om in actie te komen. Zo stelt ze vast dat het agrarisch landschap sinds geruime tijd in bijzondere mate door een dramatische daling van dieren- en plantensoorten getroffen wordt.

Als oorzaken noemt zij "de toename van soortenarmere akkerbouwculturen die voor een grotere oogst zorgen, het preventieve gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, intensieve bemesting, het verlies van soortenrijk grasland en een structurele verandering van veehouderij in de richting van grotere bedrijven met minder weidehouding, het verlies van de veelzijdigheid aan structuren in de landbouw, maar ook het verlies van de verbinding tussen beschermde gebieden.“

Een mogelijke handelingsoptie voor meer biodiversiteit in het agrarisch landschap is volgens Leopoldina de betere scholing en bijscholing van landbouwbedrijven op het gebied van landbouwmethodes die de biodiversiteit ten goede komen.

Biodiversiteit ontzien
De bedrijven van Biopark werken door middel van hun biologische werkwijze reeds zo dat ze de biodiversiteit ontzien. De meesten van de Biopark-bedrijven houden zich bezig met extensieve koeien- en schapenhouderij. Deze weidedieren dragen eraan bij dat ons landschap onderhouden wordt, want veel landschapstypes zoals bijvoorbeeld grasland aan de Mecklenburger Seenplatte en in het Spreewald of dijken aan de Noordzee kunnen slechts door de begrazing door herkauwers behouden blijven.

Het is aangetoond dat begrazing voor de bescherming van de biodiversiteit effectiever is dan enkel maaien. De dieren houden het landschap open, wat weidebroeders zoals bijvoorbeeld het paapje ten goede komt. Daarnaast is runder- of schapenmest een perfect biotoop voor insecten, die wederom voedsel voor verschillende vogelsoorten vormen.

Op extensief begraasde oppervlakken groeien zeldzame planten, ook bepaalde orchideeënsoorten. Bovendien draagt extensieve begrazing bij aan de binding van koolstof in de grond, wat klimaatverandering tegengaat.

'Landbouw voor biodiversiteit'
Om het uitsterven van soorten daarnaast ook nog extra tegen te gaan, werd in 2012 op initiatief van Biopark e. V. in samenwerking met het WWF en onder wetenschappelijke begeleiding van het Leibniz-centrum voor agrarisch landschapsonderzoek (ZALF), met ondersteuning van het ministerie van Landbouw Mecklenburg-Voor-Pommeren, de natuurbeschermingsstandaard 'Landbouw voor biodiversiteit' ontwikkeld.

Met dit project zetten Biopark-leden zich buiten de biologische werkwijze in voor het behoud en zelfs de toename van de biodiversiteit in het grasland, op de akker en in andere landschapselementen. Ze leveren extra natuurbeschermingsprestaties voor bepaalde doelsoorten. Hierbij worden ze vakkundig begeleid door natuurbeschermingsadviseurs.

Voor meer informatie:
www.biopark.de    
https://www.facebook.com/Biopark-e-V-1910280175914178/  


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven