Land- en tuinbouw heeft ruimte nodig

De ontwikkeling van het platteland is een van de prioriteiten van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de langetermijnvisie van het kabinet voor de toekomst van de leefomgeving in Nederland. LTO Nederland heeft in een reactie op de visie aangegeven blij te zijn dat de voedsel- en agroproductie als nationaal belang wordt genoemd, en dat er wordt ingezet op innovatiekracht om internationaal koploper te blijven.

Ruimte is cruciaal voor agrarische productie en dat erkent het kabinet. De uitwerking schiet volgens LTO echter nog wel op enkele punten tekort. Dat staat in de inbreng van LTO Nederland voor het Tweede Kamerdebat op 24 september 2020.

“Het is goed dat het belang van de land- en tuinbouw in de NOVI wordt erkend. Het kabinet benoemt een duurzame voedsel- en agroproductie als nationaal belang. Terecht: onze ondernemers leveren kwalitatief hoogwaardige, veilige, smaakvolle en gezonde producten. Bovendien voorzien zij in het beheer van het platteland en de groene ruimte,” aldus Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland. “Die ruimte staat onder druk, tot zorg van boeren en tuinders én de maatschappij. De agrarische ruimte en het groene landschap moeten worden beschermd. De uitwerking daarvan schiet op enkele punten nog wel tekort.”

Bij de totstandkoming van de NOVI heeft LTO steeds gepleit voor een omgevingsbeleid met duurzaam perspectief voor ondernemers. Daarbij benadrukte LTO dat waardevolle landbouwgrond niet de dupe mag worden van ruimteclaims vanuit onder andere woningbouw, natuur- en economische ontwikkeling en de klimaataanpak.

Te weinig aandacht voor structuurverbetering land
Het landelijk gebied in Nederland verandert door onder meer stedelijke ontwikkeling, stoppende agrarische bedrijven en de aanleg van zonnevelden. Tegelijkertijd dienen boeren en tuinders in te spelen op nieuwe eisen en wensen vanuit de markt en samenleving, zoals een betere bodemvruchtbaarheid, hogere eisen aan grondgebondenheid, meer weidegang, klimaatadaptatie en verdere ontwikkeling van kringlooplandbouw. Daar heeft de sector ruimte voor nodig. Dat vraagt om goede instrumenten om de structuur van de land- en tuinbouw(ruimte) te verbeteren.

LTO prijst dat de toekomstige ontwikkeling van het platteland één van de prioriteiten is in de NOVI. De afgelopen jaren zijn herinrichtingstrajecten voornamelijk ingezet om meer natuur te realiseren. Door gebrek aan aandacht voor de ruimtelijke structuur van de landbouw is de structuur in veel gebieden niet meer op orde. Dat belemmert de inzet op de genoemde maatschappelijke opgaven en de ambitie om in de toekomst internationaal koploper te blijven. LTO vindt echter dat de NOVI onvoldoende ingaat op de uitwerking van de structuurverbetering.

Zoet water
LTO is verder blij dat de NOVI het belang van goede watervoorziening voor de land- en tuinbouw erkent. Het is belangrijk dat er voldoende zoet water beschikbaar is en blijft ten behoeve van de voedselproductie in Nederland.

Zonnepanelen op landbouwgrond
LTO is het daarnaast nadrukkelijk eens met het terughoudend omgaan met de aanleg van zonnevelden op landbouwgrond, in de NOVI aangegeven als één van de belangrijkste beslissingen. Dat vereist wel een andere opzet van de SDE-subsidie: het is nu financieel te aantrekkelijk om vruchtbare landbouwgronden te gebruiken voor zonnevelden.

De volledige reactie van LTO Nederland op de NOVI, die vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer, is hier te lezen.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven