Nederlander bezorgd over krimp groen landschap

Het groene landschap staat onder druk. Afgelopen maandag werden actievoerders voor het behoud van de Lutkemeerpolder, aan landbouwgebied dat wordt omgezet in een bedrijventerrein, gearresteerd. Uit onderzoek onder 1500 Nederlanders door Direct Research blijkt dat de zorg om het verlies van agrarische grond breed wordt gedeeld. Ruim driekwart van de bevolking ziet boeren en tuinders als cruciaal voor het Nederlandse platteland en vindt bescherming van het (cultuur)landschap noodzakelijk. Eenzelfde percentage is trots op de internationale positie van de land- en tuinbouw.

"Nederland is een vruchtbare, dichtbevolkte delta. Met een hoge bevolkingsdichtheid in de bebouwde gebieden, maar ook met een karakteristiek platteland dat wereldwijd wordt herkend. Met de koe in de wei, bollenvelden en akkerbouw voor groene, gezonde producten. Maar ook met agrarisch natuurbeheer en economische, en daarmee sociale, bedrijvigheid op het platteland. De Nederlandse land- en tuinbouw speelt een belangrijke rol in het aangezicht van Nederland en de vitaliteit van het platteland", aldus Ben Haarman, portefeuillehouder Natuur en Landschap bij LTO Nederland.

Uit representatief onderzoek van Direct Research, in opdracht van LTO Nederland, blijkt dat de Nederlander grote waardering heeft voor het landschap en de rol die boeren en tuinders daarin spelen. Dat landschap staat echter onder druk. Door industrie, zoals datacentra en logistieke warenhuizen, zonneweides en woningbouw buiten de bebouwde kom veranderen groene gebieden in grijs. De afgelopen 30 jaar is bijna 190.000 hectare, of bijna een tiende, van het landbouwareaal verdwenen. Tot zorg van boeren en tuinders, maar ook de rest van de maatschappij.

Nederlander: bescherm platteland
Driekwart van de Nederlandse bevolking vindt dat de Nederlandse land -en tuinbouw beschermd en ondersteund moet worden. Een grote meerderheid (77%) vindt boeren en tuinders noodzakelijk voor de vitaliteit & leefbaarheid van het platteland en een even grote groep vindt dat weidegebieden in de Randstad niet voor woningbouw moeten worden bestemd. Dat betekent ook dat mensen zonnepaneelparken het liefste terugzien in of nabij bebouwd gebied en juíst niet op weilanden en akkers.

Platteland voor ons allen
Binnen de land- en tuinbouw beheren de melkveehouderij en de akkerbouw het grootste deel van het Nederlandse landschap.
"Onze vruchtbare delta is één van de beste gebieden ter wereld om gezonde voedsel en andere groene producten te telen. Dankzij onze bodem en het klimaat, maar ook dankzij de Nederlandse kennis en innovatiekracht en onze ligging aan zee met tientallen miljoenen consumenten in het achterland. Maar we produceren niet alleen voor onszelf, we produceren voor ons allen. Dat moeten we beschermen", aldus Jaap van Wenum, voorzitter vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland.

"Agrariërs beheren het landschap, en zorgen ervoor dat iedereen ervan kan genieten. In welke andere maakindustrie kun je ook recreëren? De koe in de wei is een iconisch beeld waar de Nederlander grote waarde aan hecht. In een dichtbevolkt land is ruimte altijd schaars, en natuurlijk moeten er huizen worden gebouwd. Maar we moeten wel zuinig zijn op ons groen – de verdozing van het landschap draai je niet meer terug", aldus Wil Meulenbroeks, voorzitter vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

Onderzoek
LTO heeft onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch gevraagd om de waardering voor en de perceptie van problemen, oplossingen en verantwoordelijkheden rondom boeren en tuinders bij het Nederlandse publiek te peilen. Het kwantitatieve brede onderzoek onder 1560 Nederlanders is gewogen naar Nederland en representatief op geslacht, leeftijd en opleiding. Het onderzoek richtte zich op de houding van het Nederlandse publiek ten aanzien van de productie en consumptie van voedsel. Daarnaast zijn er verschillende thema's aangesneden die op dit moment spelen in de Nederlandse land- en tuinbouw, zoals bijvoorbeeld de druk op het platteland. De komende weken zal LTO hier met enige regelmaat over berichten.

Voor meer informatie: www.lto.nl 

Bron: LTO


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven