Vertrouwen van boeren en tuinders in kringlooplandbouw is afgenomen

In een onderzoek van Motivaction onder 1.620 ondernemers uit diverse sectoren van de land- en tuinbouw blijkt dat het aandeel ondernemers dat kringlooplandbouw als levensvatbaar ziet, te zijn afgenomen van 29% in 2019 naar 20% in 2020. Het aandeel dat kringlooplandbouw juist niet levensvatbaar vindt, is toegenomen van 30% naar 47%. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Motivaction deed een herhaalonderzoek naar de beleving van kringlooplandbouw bij agrarisch ondernemers. Aanvullend op het kwantitatieve onderzoek is ook een kwalitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van 18 telefonische interviews. In april en mei 2019 werd een nulmeting gedaan naar de beleving van de transitie naar kringlooplandbouw bij agrarisch ondernemers. Sinds de nulmeting heeft minister Schouten van LNV een realisatieplan voor een transitie naar kringlooplandbouw gepresenteerd. Tevens vonden de stikstofcrisis en de boerenprotesten plaats, en ontstond de coronacrisis.

De respondenten staan volgens Motivaction nog steeds wel welwillend ten opzichte van kringlooplandbouw door de voordelen die ze hiervan inzien voor het optimaal gebruik van productiestromen en de vermindering van de schade voor het milieu. Een negatievere houding komt door diverse drempels die zij in de uitvoering van kringlooplandbouw ervaren.

Het huidige landbouwbeleid en systeem is sterk geënt op intensivering; bij dominante partijen als leveranciers, banken, ‘de consument’ met een lage prijsverwachting en ook de overheid ervaren boeren en tuinders een te sterke focus om op weinig grond zo veel mogelijk te verdienen. Ook ontbreekt een duidelijke route en visie vanuit het ministerie over hoe en waarom kringlooplandbouw toe te passen.

De huidige wet- en regelgeving wordt door boeren en tuinders regelmatig als onlogisch en tegen hun visie en de praktijk in ervaren, en bovendien als steeds veranderend. Daarnaast bestaan er praktische drempels zoals krapte in beschikbare grond. Hoge kosten en klimaatverandering zorgen voor extra uitdagingen om kringlooplandbouw vol te houden en uit te breiden.

Boeren en tuinders hebben weinig vertrouwen in het ministerie als kennispartner op het gebied van kringlooplandbouw. Er is meer vertrouwen en behoefte aan kennis en ervaring vanuit het eigen netwerk. Tegelijkertijd is er wel een sterke impliciete behoefte aan hulp van de overheid. De respondenten willen duidelijke kaders en een visie ten aanzien van kringlooplandbouw.

Meer informatie is te vinden in de publicatie De beleving van de transitie naar kringlooplandbouw Rapport communicatieonderzoek (1-meting) op de website van het ministerie van het ministerie van LNV.

Bron: Ministerie van LNV


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven