Schouten oneens met stelling dat huidige weidevogelbeheer niet werkt

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het niet eens met de stelling dat het huidige weidevogelbeheer niet werkt. De oorzaken voor de neerwaartse spiraal van de weidevogelpopulatie zijn complex, gebiedsafhankelijk en vragen volgens haar om een lange termijn aanpak. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren.

Uit de gruttomonitor (2012-2019) voor Zuidwest-Friesland blijkt volgens Schouten dat dankzij alle inspanningen de afname van de weidevogels wel vertraagd is, maar dat dit nog niet heeft geleid tot stabilisatie en herstel. De conclusie dat een 'fijnmazig mozaiekbeheer' daar niet werkt wil naar de mening van de minister niet zeggen dat het in andere gebieden geen waarde kan hebben.

Schouten meent dat intensieve landbouw één van de oorzaken is van de achteruitgang van de gruttopopulatie. Andere oorzaken zijn de afname van het leefgebied van de grutto door de ruimtedruk als gevolg van de toename van wegen, woningen en bedrijventerreinen en de droogte. Daardoor neemt ook de predatordruk toe. De achteruitgang van het aantal insecten is ook een gevaar voor het voortbestaan van grutto’s en overige insectenetende vogels.

Subsidies voor agrarisch natuurbeheer bereiken circa 6% van het agrarisch areaal in Nederland. Het areaal beheerd gebied door de agrarische collectieven bedroeg 77.351 hectare in 2018. Het in stand houden van de soort blijkt, zeker de laatste jaren onder de gebiedsgerichte aanpak in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, zijn vruchten af te werpen, stelt Schouten. Het is echter te weinig om de teruggang van de aantallen boerenlandvogels over het gehele agrarische areaal te stoppen.

Wageningen University & Research voert op dit moment een evaluatie uit naar het agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat onderdeel uitmaakt van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en een belangrijk instrument is voor het weidevogelbeheer. Schouten verwacht de uitkomsten van deze evaluatie eind dit jaar aan de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Bron: Ministerie van LNV via GroeneRuimte


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven