Doel is dat bio-bedrijven biologisch worden overgenomen

Bionext sluit aan bij 'Expeditie bedrijfsovername'

Bedrijfsovername is in de agrarische sector een ingewikkelde zaak. Zeker bij opvolging 'binnen de familie', maar ook als er een opvolger 'van buiten' moet komen. Veel bedrijven hebben op dit moment (nog) geen opvolger. Hoge grondprijzen en het onzeker toekomstperspectief binnen de verwachte transities (zoals kringlooplandbouw, stikstofbeleid, klimaatadaptatie, Farm to Fork…) maken dat opvolgers niet altijd in de rij staan. Dat is voor de biologische sector niet anders. Daar speelt bovendien dat veel bio-bedrijven door zij-instromers (starters van buiten de sector) zijn gestart, en er ook vaker geen opvolging binnen de familie is. En dat terwijl er heel veel kansen aankomen voor doorstartende en nieuwe ondernemers in de bio-sector: de vraag naar biologische producten neemt toe, in de kringloop-landbouw van de toekomst heeft biologisch een belangrijke plaats én de EU heeft als doel gesteld om al in 2030 op 25% biologische landbouw te zitten. Ieder bio-bedrijf dat moet ‘terugschakelen’ door gebrek aan opvolger is daarom achteruitgang.

Alle reden voor het bestuur van Biohuis om bedrijfsopvolging als prioriteit aan te merken. Doel van het bestuur is dat biologische bedrijven biologisch worden overgenomen: zo wordt de continuïteit van de sector geborgd.

Bionext heeft zich daarom aangesloten bij 'Expeditie bedrijfsovername'. NAJK heeft het initiatief genomen om een Kenniscentrum Bedrijfsovername op te zetten. Dat is een loket waar beoogde bedrijfsopvolgers en hun familie terecht kunnen en verder worden geholpen richting de complexe advisering en ondersteuning voor bedrijfsopvolgers. Om dit Kenniscentrum te ‘voeden’ starten de vier groene Hogescholen in elk van de vier landsdelen een omvangrijk onderzoek, de 'Living Labs bedrijfsovername'. Deze brengen de advies- en ondersteuningsmogelijkheden voor opvolgers en zij-instromers per regio en per bedrijfstak in beeld, signaleren hiaten en mogelijkheden voor doorontwikkeling en ondersteunen daarmee de opzet van het Kenniscentrum.

Bionext zal bestuurlijk betrokken zijn bij het Kenniscentrum en is partner in de vier Living Labs. Zo willen ze ervoor zorgen dat de zorgen van biologische boeren wat betreft hun opvolging worden gehoord en dat de kansen in de biologische sector bij bedrijfsovername voldoende in beeld zijn.

Voor meer informatie: info@bionext.nl en www.bionext.nl

Bron: Bionext


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven