Minister Schouten:

"Nadrukkelijker verbinding tussen kennis in de biosector en kringlooplandbouw"

Minister Carola Schouten van LNV belooft zich in te spannen om bij toekomstige projecten nadrukkelijker de verbinding te maken tussen kennisontwikkeling in de biologische sector met (de omslag naar) de kringlooplandbouw. "Kennisontwikkeling en verspreiding is gezien de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het ‘biologisch keurmerk’ van belang voor de biologische sector", schrijft ze in een kamerbrief, naar aanleiding van een uitgevoerde evaluatie naar de ondersteuning van het ministerie aan projecten in de biologische sector.

"De biologische sector heeft in verhouding tot de reguliere sector te maken met stringentere regels en biologische productiemethoden vereisen een andere vakkennis. Het doel van het betreffende subsidie-instrument is dan ook om in brede zin de benodigde vakkennis binnen de biologische sector te bevorderen en (blijvende) omschakeling naar biologische landbouw te bewerkstelligen. Hiervoor is jaarlijks € 130.000,- beschikbaar", legt Schouten uit. "De evaluatie is gericht op de doeltreffendheid en effectiviteit, waarbij gekeken is naar de bijdrage van de projecten aan het doel van het begrotingsartikel."

Resultaten
Uit de evaluatie komt naar voren dat de alle uitgevoerde projecten ofwel gericht waren op kennisontwikkeling, kennisverspreiding of een combinatie ervan. De onderwerpen hebben een verdeling over de sector en gaan in op actuele maatschappelijke thema’s (bijvoorbeeld volksgezondheid en dierenwelzijn). Met de inzet van een relatief beperkt instrument wordt een positieve bijdrage geleverd aan de (kennis)ontwikkeling van de biologische sector en worden omschakelaars gefaciliteerd.

Aanbevelingen
Een verbeterpunt is de blijvende ontsluiting van de resultaten van de uitgevoerde projecten voor ondernemers. Voor de toekomstige projecten kan nadrukkelijker worden aangesloten bij de doelstellingen van de LNV-visie: Waardevol en Verbonden. De minister onderschrijft de conclusies en neemt de aanbevelingen over van de evaluatie. 

Klik hier om de evaluatie te lezen.

Bron: Ministerie van LNV


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven