in afwachting van onderzoek naar fosforophoping in bodem

Tijdelijk geen boetes voor meststofovertredingen Deense biologische glastuinbouw

Er bestaat in Denemarken onduidelijkheid over meststofbeperkingen in de biologische glastuinbouw. Om die reden worden er tot 31 juli 2020 geen boetes uitgedeeld voor overtredingen van o.a. de fosforregels. Het Deense Agarisch Agentschap, Landbrugsstyrelsen, deelde dit onlangs mee en liet weten in de toekomst wel weer scherper toe te gaan zien op meststoffengebruik. 

Stikstofregels
Sinds de biologische verordening van kracht is, mogen biologische gewassen in principe alleen gevoed worden door dierlijke mest of andere organische mest van biologische teelt (en in kleine hoeveelheden mest van niet-biologische teelt). Bovendien geldt er, bij zowel de biologische verordening als de dierlijke mestverordening, een uitstootlimiet van 170 kilo stikstof per hectare. Dat betekent dat biologische telers dus maximaal 170 kilo stikstof per hectare kunnen uitstoten, ongeacht welk type bemesting gebruikt wordt.

Fosforregels
De aanvoer van fosfor met mest wordt beperkt door fosforlimieten in diezelfde dierlijke mestverordening. De fosforlimieten worden stapsgewijs verscherpt. Voor de periode 2020/2021 betekent het dat er tussen de 30 en 35 kilo fosfor per hectare uitgestoten mag worden, afhankelijk van het type meststof.

De limieten gelden als gemiddelde voor het hele bedrijf en daarom is het toegestaan om in een bepaald deel van het bedrijf meer uit te stoten als er in een ander deel minder uitgestoten wordt. Het is dan ook mogelijk dat biologische glastelers een groter oppervlak hebben meegenomen in de berekeningen van de limieten van het bedrijf, maar waarbij de mest vooral in de kassen wordt gebruikt.

Onderzoek aan Universiteit van Aarhus
Om de mestregels voor biologische glastuinbouw in de toekomst zo duidelijk mogelijk te kunnen maken, zal de Deense Milieuraad aankomende zomer een onderzoek in gang zetten aan de Universiteit van Aarhus. Het onderzoek zal onder andere een inzicht geven in hoeverre de biologische glastuinbouw een risico vormt voor het milieu wat betreft fosforophoping in de grond en toegenomen nitraatniveaus in bijvoorbeeld grondwater. Ook zal onderzocht worden welke maatregelen er genomen moeten worden om zulke schadelijke effecten tegen te kunnen gaan.

Het onderzoek vereist de medewerking van een aantal glastelers, waar de Universiteit van Aarhus experimenten kan opzetten. Het doel van het onderzoek is om uit te vinden hoe groot de invloed van fosfor en stikstof uit andere mest dan dierlijke mest is op het milieu. Het gaat dan vooral om hoeveelheden die de limiet van de dierlijke mestverordening overschrijden en daarom wil de Milieuraad de deelnemende kassen in verband met het onderzoek dispensatie geven van de verordening.

Het onderzoek wordt naar verwachting in 2022 afgerond. Het Ministerie verwacht dan ook pas aanpassingen te doen aan de huidige regelgeving voor biologische glastuinbouw als de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Bron: maskinbladet.dk


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven